Bestuurlijk ROAZ

Het bestuurlijk ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) is een overleg tussen bestuurders en directeuren van:

 

  • ambulancezorg en meldkamer
  • GGD/GHOR
  • acute GGz
  • huisartsenzorg
  • verloskundigen
  • ziekenhuizen
  • zorgvragers
  • VVT
  • zorgverzekeraars

 

Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over het organiseren van de acute zorg en de kwaliteit daarvan. Doel is ervoor te zorgen dat patiënten die acute zorg nodig hebben zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomen.

 

Het bestuurlijk ROAZ vergadert minimaal twee keer per jaar.