Bijeenkomst Bestuurlijke agendacommissie van het ROAZ van Acute Zorgregio Oost