Klein ROAZ Achterhoek

In het klein ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) overleggen operationeel leidinggevenden over hoe zij optimaal kunnen afstemmen en samenwerken. Aan dit overleg nemen de volgende ketenpartners deel:

 

  • ambulancezorg en meldkamer
  • GGD/GHOR
  • acute GGz
  • huisartsenzorg
  • verloskundigen
  • ziekenhuizen

 

Ieder klein ROAZ vergadert twee keer per jaar.