Klein ROAZ Gelderland Midden

In het klein ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) overleggen operationeel leidinggevenden over hoe zij optimaal kunnen afstemmen en samenwerken. Aan dit overleg nemen de volgende ketenpartners deel:

 

  • ambulancezorg en meldkamer
  • GGD/GHOR
  • acute GGz
  • huisartsenzorg
  • verloskundigen
  • ziekenhuizen

 

Ieder klein ROAZ vergadert twee keer per jaar.