Klein ROAZ Gelderland Zuid

In het klein ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) overleggen operationeel leidinggevenden over hoe zij optimaal kunnen afstemmen en samenwerken. Aan dit overleg nemen de volgende ketenpartners deel:

  • ambulancezorg en meldkamer
  • GGD/GHOR
  • acute GGz
  • huisartsenzorg
  • verloskundigen
  • ziekenhuizen

Ieder klein ROAZ vergadert twee keer per jaar.