ROSEH/Tactisch overleg ziekenhuizen

Tijdens het ROSEH (Regionaal Overleg SpoedEisende Hulp) vindt afstemming en samenwerking plaats tussen de managers van ziekenhuizen, ambulancezorg en de meldkamers.

 

Het ROSEH vergadert vier keer per jaar.