Scholingsavond acute verloskundige problematiek en het netwerk van zorg

Het hoofdthema van de scholingsavond is het samenwerken in het netwerk acute zorg bij acute verloskunde.
We nemen de deelnemers mee naar twee casussen uit de praktijk. We bespreken nieuwe inzichten en de (on)mogelijkheden binnen de ambulancezorg.

Inschrijven voor deze avond is niet meer mogelijk