Tactisch ROAZ (online)

In het tactisch ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) wordt afgestemd over signalen, knelpunten en verbeterpunten in de acute zorg. Hierin vergaderen managers van:

 

  • ambulancezorg en meldkamer
  • GGD/GHOR
  • acute GGz
  • huisartsenzorg
  • verloskundigen
  • ziekenhuizen

 

Het tactisch ROAZ vergadert minimaal vier keer per jaar.