Covid-19 binnen Acute Zorgregio Oost

Op deze pagina geven we u inzicht in de actuele situatie rondom Covid-19 in Acute Zorgregio Oost.

 

Regiobeeld dinsdag 19 januari 

Wat valt op deze week? 

Positief geteste inwoners

Het totaal aantal nieuwe positief geteste inwoners in onze regio neemt af. Afgelopen week waren er 2980 nieuwe positief geteste inwoners, dit was een week eerder nog 3935. Niet in alle gemeentes in onze regio daalt het aantal nieuwe positief geteste inwoners, in Zevenaar en Druten zien we een stijging. Het relatieve aantal besmettingen is momenteel het hoogst bij 80-plussers.

 

 

Verdachte Covid-contacten bij de HAP

Het aantal zorgcontacten van patiënten met acute infectie bovenste luchtwegen (R74) neemt ten opzichte van vorige week licht af en is lager ten opzichte van dezelfde periode in 2018, 2019 en 2020.

 

a. In april 2020 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap geadviseerd om bij verdachte Covid-patiënten ICPC-codering R74 te gebruiken. Deze codering wordt ook gebruikt door huisartsen bij verkoudsheidsklachten. 

 

Bewezen Covid-contacten bij de HAP

Het aantal Covid-zorgcontacten daalt bij meerdere huisartsenposten in onze regio, behalve in regio Tiel. Daar zien we een lichte stijging.

 

b. In april 2020 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap geadviseerd om bij bewezen Covid-patiënten ICPC-codering R83 te gebruiken. In november 2020 zijn de registratie adviezen gewijzigd en wordt geadviseerd om bij bewezen Covid-patiënten ICPC-codering R83.03 te gebruiken. Deze ICPC-code wordt vanaf 7-1-2021 geregistreerd. Bovenstaande grafiek betreft zorgcontacten met ICPC-code R83.00 of R83.03.

 

COVID-19 patiënten in de kliniek

In de kliniek neemt het aantal opgenomen Covid-patiënten af. Afgelopen 7 dagen lagen er gemiddeld 139 Covid-patiënten in de kliniek, dat was zeven dagen eerder nog 153.

 

c. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ
d. Op meerdere dagen is het aantal aanwezige Covid-patiënten groter dan de specifiek hiervoor gereserveerde capaciteit. Ziekenhuizen vangen Covid-patiënten (bij extra instroom/bij geschikte ruimte op de afdeling) ook op andere plekken in het ziekenhuis op.

 

Covid-19 patiënten op de IC

Het aantal opgenomen Covid-patiënten op de IC neemt toe. Afgelopen zeven dagen lagen er gemiddeld 67 Covid-patiënten op de IC, dat was zeven dagen eerder 60.

 

e. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ

 

Bekijk ook een overzicht van landelijke maatregelen rondom Covid-19. Deze kunnen helpen bij het interpreteren van de regionale trends.

 

Contact

Vragen over deze grafieken? Neem contact op met Anneke Bloemhoff of Annicky Reijers.

Anneke Bloemhoff

Annicky Reijers

  • Onderzoeker - contactpersoon voor trendonderzoek en regionaal dashboard coronavirus
  • 024 3610722
  • Annicky.Reijers@azo.nl