COVID-19 binnen Acute Zorgregio Oost

Op deze pagina geven we u inzicht in de actuele situatie rondom COVID-19 in Acute Zorgregio Oost.

 

Regiobeeld vrijdag 27 november

Wat valt op deze week? 

Positief geteste inwoners

Het aantal nieuwe positief geteste inwoners in onze regio is ten opzichte van vorige week met 4% toegenomen: van 2365 vorige week naar 2459 deze week. Het aantal besmette personen per 100.000 inwoners is nu bij jongeren van 10-19 jaar het hoogst, terwijl dit in eerdere weken bij inwoners van 20-29 jaar het geval was.

 

 

Verdachte COVID-contacten bij de HAP

Het aantal zorgcontacten van patiënten met acute infectie bovenste luchtwegen (R74) daalt al meerdere weken.

 

a. In april 2020 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap geadviseerd om bij verdachte COVID-patiënten ICPC-codering R74 te gebruiken. Deze codering wordt ook gebruikt door huisartsen bij verkoudsheidsklachten. 

 

Bewezen COVID-contacten bij de HAP

Het aantal huisartsenpostcontacten van patiënten die (vrij zeker) COVID hebben is gestegen t.o.v. vorige week. Ook het aantal contacten bij de huisartsendagpraktijken in Nijmegen nemen weer iets toe.

 

b. In april 2020 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap geadviseerd om bij bewezen COVID-patiënten ICPC-codering R83 te gebruiken. 

 

COVID-19 patiënten in de kliniek

Het aantal opgenomen COVID-patiënten in de kliniek neemt ten opzichte van vorige week vrijdag toe van 111 naar 119 vandaag.

 

c. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ
d. Op meerdere dagen is het aantal aanwezige COVID patiënten groter dan de specifiek hiervoor gereserveerde capaciteit. Ziekenhuizen vangen COVID-patiënten (bij extra instroom/bij geschikte ruimte op de afdeling) ook op andere plekken in het ziekenhuis op.

 

COVID-19 patiënten op de IC

Het aantal opgenomen COVID-patiënten op de IC schommelt en is ten opzichte van vorige week vrijdag afgenomen van 45 naar 41 vandaag. Echter, er liggen ook nog veel patiënten op de IC die COVID hebben gehad maar niet meer positief testen. De druk op de IC blijft daardoor hoog.

 

e. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ

 

Bekijk ook een overzicht van landelijke maatregelen rondom COVID-19. Deze kunnen helpen bij het interpreteren van de regionale trends.

 

Contact

Vragen over deze grafieken? Neem contact op met Anneke Bloemhoff of Annicky Reijers.

Anneke Bloemhoff

Annicky Reijers

  • Onderzoeker - contactpersoon voor trendonderzoek en regionaal dashboard coronavirus
  • 024 3610722
  • Annicky.Reijers@azo.nl