Coronavirus binnen de Acute Zorgregio Oost

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen van Acute Zorgregio Oost is het platform om afspraken te maken om ervoor te zorgen dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt behouden blijft. Binnen het ROAZ vindt afstemming plaats over de samenwerking. Op deze pagina vindt u informatie over gemaakte afspraken en maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus.

 

 

.

Karin van den Berg