Coronavirus binnen de Acute Zorgregio Oost

Op deze pagina geven we u inzicht in de actuele situatie rondom COVID-19 in Acute Zorgregio Oost.

 

Regiobeeld vrijdag 25 september 

Wat valt op deze week? 

Positief geteste inwoners

  • Het aantal nieuwe positief geteste inwoners in de regio stijgt van 603 vorige week naar 930 deze week. Net als vorige week komt een derde van deze inwoners uit Nijmegen.
  • Het aandeel nieuwe positief geteste inwoners jonger dan 30 jaar neemt licht af. Het aandeel nieuwe positief geteste inwoners van 60 jaar of ouder neemt licht toe, vooral in Noord- en Oost Gelderland.

 

 

COVID-19 gerelateerde contacten met de huisarts

De flinke toename in het aantal besmettingen is niet terug te zien in een vergelijkbare toename van het aantal COVID-19 contacten met de huisarts, overdag of in de avond, nacht en weekend.

 

 

COVID-19 patiënten in de kliniek

Het aantal bewezen COVID-19 patiënten in de kliniek is deze week flink toegenomen en t.o.v. vorige week vrijdag bijna verviervoudigd.

 

b. Per 7/9 onderscheiden we binnen COVID ‘verdacht’ en ‘bewezen’. Daarvóór gaven we voornamelijk ‘bewezen’ patiënten weer. Enkele ziekenhuizen leverden ook ‘verdacht’ aan.
c. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ

 

COVID-19 patiënten op de IC

Het aantal bewezen COVID-19 patiënten op de IC is t.o.v. vorige week vrijdag met 3 toegenomen.

 

a. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ.

b. Per 7/9 onderscheiden we binnen COVID ‘verdacht’ en ‘bewezen’. Daarvóór gaven we voornamelijk ‘bewezen’ patiënten weer. Enkele ziekenhuizen leverden ook ‘verdacht’ aan.  

 

Bekijk ook een overzicht van landelijke maatregelen rondom COVID-19. Deze kunnen helpen bij het interpreteren van de regionale trends.

 

Contact

Vragen over deze grafieken? Neem contact op met Anneke Bloemhoff of Annicky Reijers.

Anneke Bloemhoff

Annicky Reijers

  • Onderzoeker - contactpersoon voor trendonderzoek en regionaal dashboard coronavirus
  • 024 3610722
  • Annicky.Reijers@azo.nl