Coronavirus binnen de Acute Zorgregio Oost

Op deze pagina geven we u inzicht in de actuele situatie rondom COVID-19 in Acute Zorgregio Oost.

 

Regiobeeld vrijdag 23 oktober

Wat valt op deze week? 

Positief geteste inwoners

  • Het aantal nieuwe positief geteste inwoners in de regio is ten opzichte van vorige week met 15% toegenomen: van 3008 naar 3460 deze week.

 

 

Verdachte COVID-contacten bij de HAP

Het aantal zorgcontacten van patiënten met acute infectie bovenste luchtwegen (R74) is stabiel en vergelijkbaar met de weken ervoor.

a. In april 2020 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap geadviseerd om bij verdachte COVID-patiënten ICPC-codering R74 te gebruiken. Deze codering wordt ook gebruikt door huisartsen bij verkoudsheidsklachten. 

 

Bewezen COVID-contacten bij de HAP

Het aantal zorgcontacten van patiënten met ‘andere luchtweginfecties’, de diagnose die huisartsen registreren bij patiënten die vrij zeker of bevestigde COVID-19 hebben, blijft stijgen bij alle huisartsenposten in onze regio. Het aantal fysieke consulten gepland in het COVID-spreekuur neemt licht toe.

b. In april 2020 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap geadviseerd om bij bewezen COVID-patiënten ICPC-codering R83 te gebruiken. 

 

COVID-19 patiënten in de kliniek

Het aantal aanwezige bewezen COVID-patiënten in de kliniek is t.o.v. vorige week vrijdag met 20% gestegen.

 

c. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ
d. Op meerdere dagen is het aantal aanwezige COVID patiënten groter dan de specifiek hiervoor gereserveerde capaciteit. Ziekenhuizen vangen COVID-patiënten (bij extra instroom/bij geschikte ruimte op de afdeling) ook op andere plekken in het ziekenhuis op.

 

COVID-19 patiënten op de IC

Het aantal aanwezige bewezen COVID-patiënten op de IC is t.o.v. vorige week vrijdag gestegen met 50% gestegen.

 

e. Betreft de volgende ziekenhuizen: CWZ, RUMC, ZRT, ZGV, RA, SLZ

 

Bekijk ook een overzicht van landelijke maatregelen rondom COVID-19. Deze kunnen helpen bij het interpreteren van de regionale trends.

 

Contact

Vragen over deze grafieken? Neem contact op met Anneke Bloemhoff of Annicky Reijers.

Anneke Bloemhoff

Annicky Reijers

  • Onderzoeker - contactpersoon voor trendonderzoek en regionaal dashboard coronavirus
  • 024 3610722
  • Annicky.Reijers@azo.nl