Organisatiestructuur

Tijdens de coronacrisis hebben ketenpartners intensief samengewerkt volgens onderstaande organisatiestructuur om de zorgcontinuïteit te behouden en de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Nu het aantal besmettingen is afgenomen en daarmee ook de druk op de zorgketen, is de overlegfrequentie teruggeschroefd. Mocht er aanleiding zijn om deze overlegstructuur weer te intensiveren dan staat iedereen weer snel paraat.

 

 

Ad hoc dagelijks bestuur

In het ad hoc dagelijks bestuur (DB) zitten vertegenwoordigers van alle sectoren. Het DB neemt besluiten op basis van de actualiteit.

 

 • Voorzitter ROAZ – Bertine Lahuis
 • Ziekenhuizen – Hans Schoo
 • Huisartsenzorg – Eric Scheppink
 • Ambulancezorg – Jan Goselink
 • Langdurige zorg en zorg thuis – Jelle de Visser
 • GGD/GHOR Moniek Pieters
 • zorgverzekeraars – Marcel Meijer/Koen Jansen
 • AZO – Karin van den Berg

 

Bestuurlijk ROAZ (afgeslankte samenstelling)

Het Bestuurlijk ROAZ (BROAZ) maakt regionale afspraken en beleid om de uitbraaksituatie van het coronavirus samen in goede banen te leiden. De nadruk ligt bij de ziekenhuiszorg. Het BROAZ is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers uit alle sectoren.

 

 • Rijnstate – Hans Schoo
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Ale Houtsma
 • Maasziekenhuis Pantein – Pauline Terwijn
 • Radboudumc – Bertine Lahuis
 • Santiz/Slingeland – Rolf de Folter
 • Sint Maartenskliniek – Gert van Enk
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei – Arjen Hakbijl
 • Ziekenhuis Rivierenland Tiel – Marc Hendriks
  Bestuurders namens:
 • Huisartsenzorg – Eric Scheppink
 • Ambulancezorg – Jan Goselink
 • Langdurige zorg en zorg thuis – Jelle de Visser
 • GGD/GHOR – Moniek Pieters
 • (GGZ en verslavingszorg – Patricia Esveld)
  Zorgverzekeraars – Marcel Meijer/Koen Jansen
  AZO – Karin van den Berg

 

Drukteteam Corona

Op basis van de input van het ad hoc DB en het Bestuurlijk ROAZ werkt het Drukteteam Corona de maatregelen en het beleid uit rondom het coronavirus. Ook geeft het drukteteam signalen door en bereidt beleidskeuzes voor. Het Drukteteam Corona bestaat uit een aantal vertegenwoordigers namens alle sectoren.

 

 • Ziekenhuizen – Mieke Zemmelink
 • Huisartsenzorg – Monique Römkens
 • Ambulancezorg – Aico Gerritsen
 • Langdurige zorg en zorg thuis – Eefje Perlot
  Adviseurs GGD/GHOR – Adviseurs AZO

 

Drukteteam ziekenhuizen

Het Drukteteam ziekenhuizen werkt maatregelen en beleid uit rondom het coronavirus op basis van de input van het ad hoc DB en het Bestuurlijk ROAZ. Ook geeft het drukteteam signalen door en bereidt beleidskeuzes voor. Het Drukteteam ziekenhuizen bestaat uit een aantal vertegenwoordigers namens alle ziekenhuizen.

 

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis – Marcel de Lange
 • Maasziekenhuis Pantein – Margriet van Buuren
 • Radboudumc – Anne-Miek Broods
 • Rijnstate – Mieke Zemmelink
 • Santiz/Slingeland – Lucy Aalders
 • Sint Maartenskliniek – Saskia Vonk
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei – Janet Rekker
 • Ziekenhuis Rivierenland Tiel – Frank Lindhout
  AZO – Karin van den Berg

 

Regionaal coördinatiecentrum overname patiënten

Het regionaal coördinatieteam overname patiënten draagt zorg  voor de verdeling van patiënten over de regio onder verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk ROAZ.

 

Regionale coördinatie PBM

De (her)verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen valt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid GZ/GM – Moniek Pieters.

 

Vertegenwoordiging overige partners

Onderstaande vertegenwoordigers dragen zorg voor coördinatie en uitwisseling van informatie

VVT:

 • Regio Nijmegen – Jelle de Visser
 • Regio West Achterhoek – Hans Metzemaekers
 • Regio Arnhem – Karin Reesing
 • Regio Ede – Ton Poos
 • Regio Tiel – Jolenta Rauch
  Verloskunde en kraamzorg – Carola Groenen, Marieke Smith, Mallory Woiski
  Gehandicaptenzorg – Geraline Leusink
  Dienstapotheken – Ronald Tijhuis