Organisatiestructuur

Tijdens de eerste uitbraak van de coronacrisis hebben ketenpartners intensief samengewerkt volgens onderstaande organisatiestructuur om de zorgcontinuïteit te behouden en de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Na een wat rustigere periode in de zomermaanden zien we nu het aantal besmettingen weer toenemen en daarmee ook de druk op de zorgketen. Daarom hebben we de overlegfrequentie weer opgeschroefd. Het ad hoc db vergadert met regelmaat en ook binnen de regio wordt overleg opgestart voor goede afstemming. Daarmee bevinden we ons in de druktefase van het Regioplan Acute Zorg 2019-2020.

 

 

Ad hoc dagelijks bestuur

In het ad hoc dagelijks bestuur (DB) zitten vertegenwoordigers van alle sectoren. Het DB stuurt het regionale samenwerkingsproces aan en bereid bestuurlijke besluiten voor op basis van de actualiteit.

 

Bestuurlijk ROAZ Corona Ziekenhuizen

Het bestuurlijk ROAZ corona maakt regionale afspraken en beleid om de uitbraaksituatie van het coronavirus samen in goede banen te leiden.

 

Tactisch ROAZ Ziekenhuizen

Het tactisch ROAZ ziekenhuizen werkt maatregelen en beleid uit rondom het coronavirus op basis van de input van het ad hoc DB en het bestuurlijk ROAZ. Ook geeft het tactisch ROAZ ziekenhuizen signalen door en bereidt beleidskeuzes voor. Het tactisch ROAZ ziekenhuizen bestaat uit de managers acute zorg van de ziekenhuizen.

 

Regionaal Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding

Het Regionaal Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding (RCPS) draagt zorg voor het verzamelen van informatie over (covid-)capaciteit en de bezetting in de ziekenhuizen in de ROAZ-regio, het coördineren van regionale verplaatsingen en het organiseren van bovenregionale verplaatsingen in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding. Het RCPS werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuurlijk ROAZ corona ziekenhuizen en het ad hoc db.

 

Subregionale zorgoverleggen 

In subregionale zorgoverleggen wordt het beeld van de sectoren gedeeld en worden afspraken gemaakt.