Organisatiestructuur

Tijdens de coronacrisis hebben ketenpartners intensief samengewerkt volgens onderstaande organisatiestructuur om de zorgcontinuïteit te behouden en de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Nu het aantal besmettingen is afgenomen en daarmee ook de druk op de zorgketen, is de overlegfrequentie teruggeschroefd. Mocht er aanleiding zijn om deze overlegstructuur weer te intensiveren dan staat iedereen weer snel paraat.

 

 

Ad hoc dagelijks bestuur

In het ad hoc dagelijks bestuur (DB) zitten vertegenwoordigers van alle sectoren. Het DB neemt besluiten op basis van de actualiteit.

 

Bestuurlijk ROAZ (afgeslankte samenstelling)

Het Bestuurlijk ROAZ (BROAZ) maakt regionale afspraken en beleid om de uitbraaksituatie van het coronavirus samen in goede banen te leiden. De nadruk ligt bij de ziekenhuiszorg. Het BROAZ is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers uit alle sectoren.

 

Drukteteam Corona

Op basis van de input van het ad hoc DB en het Bestuurlijk ROAZ werkt het Drukteteam Corona de maatregelen en het beleid uit rondom het coronavirus. Ook geeft het drukteteam signalen door en bereidt beleidskeuzes voor. Het Drukteteam Corona bestaat uit een aantal vertegenwoordigers namens alle sectoren.

 

Drukteteam ziekenhuizen

Het Drukteteam ziekenhuizen werkt maatregelen en beleid uit rondom het coronavirus op basis van de input van het ad hoc DB en het Bestuurlijk ROAZ. Ook geeft het drukteteam signalen door en bereidt beleidskeuzes voor. Het Drukteteam ziekenhuizen bestaat uit een aantal vertegenwoordigers namens alle ziekenhuizen.

 

Regionaal coördinatiecentrum overname patiënten

Het regionaal coördinatieteam overname patiënten draagt zorg  voor de verdeling van patiënten over de regio onder verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk ROAZ.

 

Regionale coördinatie PBM

De (her)verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen valt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid GZ/GM – Moniek Pieters.

 

Vertegenwoordiging overige partners

Vertegenwoordigers uit onderstaande sectoren wisselen informatie uit met het Bestuurlijk ROAZ. Zij lichten organisaties binnen hun sector in over de gemaakte afspraken en informeren het Bestuurlijk ROAZ over wat er zich binnen hun sector voordoet.

    • VVT
    • Geboortezorg
    • Gehandicaptenzorg
    • Dienstapotheken