Persoonlijke beschermingsmiddelen

Inventarisatie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De beschikbare voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, brillen, handschoenen, etc.) is beperkt, ook in onze regio. En het is onduidelijk óf en wanneer voorraden (landelijk) aangevuld worden. Om de schaarse middelen juist in te zetten, worden de voorraden via een landelijke app geïnventariseerd en waar nodig herverdeeld door de GHOR. Ziekenhuizen , huisartsenorganisaties, ambulancezorg en GGD geven drie keer per week een overzicht van beschikbare middelen. Andere zorgorganisaties kunnen verzoeken voor persoonlijke beschermingsmiddelen melden via e-mail: C-PBM-GM-GZ@vrgz.nl. Geef daarbij aan

 

  • hoe groot uw voorraad is,
  • hoeveel u per dag gebruikt
  • of er sprake is van één of meerdere besmette patiënten in uw organisatie.

 

Vragen over de distributie

088 – 457 52 52

Ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur

Voor dringende vragen buiten kantoortijden: 088 – 355 61 40

 

Uitgangspunten

Omdat de vraag naar PBM momenteel groter is dan het aanbod, verzoeken wij om het gebruik van PBM te minimaliseren. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

  • Volg het regionaal advies t.a.v. doelgericht, juist en verlengd (her)gebruik van maskers en overige materialen.
  • Partijen die aanspraak maken op de voorraad PBM organiseren de zorg voor besmette of hoogverdachte patiënten zo dat PBM doelgericht worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan clustering van patiënten/cohort verpleging
  • Verminder gebruik materialen door zo veel als mogelijk niet-urgente electieve programma’s en overige zorg af te schalen.
  • VVT, verloskundigen, huisartsenlaboratoria, gehandicaptenzorg en GGZ kunnen alleen aanspraak maken op PBM’s indien er daadwerkelijk sprake is van een besmetting in de organisatie.
  • Onder spoedmondzorg waar PBM voor aangevraagd wordt, verstaan wij enkel: trauma, nabloeding, acute hevige pijn, mogelijk levensbedreigende ontstekingen.