Protocollen en links

Patiënten die verdacht worden of besmet zijn met het coronavirus kunnen te maken krijgen met verschillende ketenpartners. Om de samenwerking tussen deze ketenpartners te bevorderen en de werkwijze zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, delen we het regionale beleid rondom het coronavirus. Zo beschikt iedereen over dezelfde informatie. Ook vindt u op deze pagina instructiefilmpjes, handige documenten en links rondom het coronavirus.

 

Heeft u zelf goede voorbeelden, protocollen of instructies? Deel deze dan binnen uw sector.

 

 

Links

 

 

Documenten

 

 

Instructiefilmpjes

 

 

Isolatiekaarten