Regionale maatregelen

Inventarisatie corona-besmettingen en beschikbare capaciteit

We volgen de ontwikkelingen rond het corona-virus in de regio op de voet, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op een eventuele tweede golf van coronabesmettingen. Daarom brengen de ziekenhuizen dagelijks onder andere het volgende in kaart:

 

  • Aantal covid-patiënten in de kliniek en op de IC
  • Aantal beschikbare bedden in de kliniek en op de IC

 

Op basis van het regiobeeld bekijken we of er maatregelen nodig zijn.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op dit moment bestaan er nauwelijks nog regionale verdelingsvraagstukken rondom de verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Daarom zijn regionale PBM organisaties afgeschaald tot waakvlamorganisatie: structuren en processen die in het leven zijn geroepen tijdens de coronacrisis zijn afgeschaald, maar kunnen zo nodig snel weer worden geactiveerd als dat nodig blijkt.

 

aanvragen persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Regionale afschaling IC-capaciteit ziekenhuizen en uitbreiding niet urgente zorg

Nu het aantal besmettingen en het aantal covid gerelateerde IC-opnames is afgenomen, hebben ziekenhuizen de beschikbare IC-capaciteit weer afgeschaald en breiden ze de afgeschaalde zorg weer uit. Hierbij zijn landelijke en regionale kaders leidend en maakt elk ziekenhuis een plan op maat. Waar mogelijk worden videoconsulten voortgezet. Zo blijft het risico op besmetting zo klein mogelijk en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen beperkt. In het ROAZ wordt een plan uitgewerkt om de reguliere zorg ook te borgen bij een eventuele tweede golf van coronabesmettingen of tijdens een andere pandemie.