Regionale maatregelen

Regionaal beleid

 

 

Inventarisatie corona-besmettingen en beschikbare capaciteit

We willen de ontwikkelingen rond het corona-virus in de regio goed volgen. Daarmee zijn we zo goed mogelijk voorbereid op de toenemende zorg én zetten we mensen en middelen in op de plek waar dat het hardst nodig is. Daarom brengen de ziekenhuizen dagelijks onder andere het volgende in kaart:

 

 • Bewezen besmettingen patiënten en personeel
 • Aantal ingezette maar nog niet bewezen testen
 • Beschikbaarheid van isolatie- en IC-capaciteit

 

Op basis van het regiobeeld bekijken we of er maatregelen nodig zijn.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De beschikbare voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, brillen, handschoenen, etc.) is beperkt, ook in onze regio. In het regionale distributiecentrum wordt de uitgifte van materialen gecoördineerd volgens de regionale richtlijnen, die gebaseerd zijn op het RIVM-beleid.

 

regionale distributie persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Regionale afschaling IC-capaciteit ziekenhuizen en uitbreiding niet urgente zorg

Nu het aantal besmettingen en het aantal IC-opnames afneemt, schalen ziekenhuizen de beschikbare IC-capaciteit weer af en breiden ze de afgeschaalde zorg weer uit. Hierbij zijn landelijke en regionale kaders leidend en maakt elk ziekenhuis een plan op maat. Waar mogelijk worden videoconsulten voortgezet. Zo blijft het risico op besmetting zo klein mogelijk en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen beperkt. De acute en semi-acute zorg is continu door blijven lopen. In het ROAZ worden ook afspraken gemaakt om te borgen dat er voldoende IC-capaciteit is als de situatie daar om vraagt.

 

Coördinatiepunt niet-IC-overplaatsingen

Voor niet-IC-overplaatsingen is binnen het ROAZ Oost een gezamenlijk coördinatiepunt opgezet. Er zijn verschillende categorieën patiënten die verdeeld moeten worden over de verschillende ziekenhuizen:

 

 • 1. Corona positieve/verdachte patiënt EN verwijzing voor een IC plaats.
  >> Patiënt gaat via huidig afgesproken route: aanspreekpunt ROAZ IC Radboudumc in
  samenspraak met de regio intensivisten.

 

 • 2. Corona verdachte/positieve patiënt EN géén IC verwijzing.
  >> Patiënt gaat via coördinatiepunt.

 

 • 3. Niet Corona verdachte patiënt EN noodzaak tot spoedingreep of spoedopname, ingeschat door dienstdoende medisch specialist, waar geen plaats voor is in het verwijzende centrum.
  >> Patiënt gaat (voorlopig) via normale routing: de behandelend arts van het centrum dat geen plaats heeft, belt een collega medisch specialist voor overname. Dit geldt ook voor de acute verloskunde.
  Uitzondering:
  Interventiecardiologie spoed en semispoed: voor de interventiecardiologie zijn reeds regionale afspraken gemaakt: Gelderse vallei, Slingeland (STEMI), Beatrix verwijzen naar Rijnstate. Pantein Boxmeer, Slingeland (NON-STEMI), Tiel verwijzen naar Radboudumc/CWZ. Bij ondercapaciteit van een van deze centra wordt onderling overlegd door de betreffende dienstdoende cardiologen.

 

 • 4. Patiënten met een semi-spoedverwijzing (bijv. vasculair, oncologisch): patiënten met niet-uitstelbare zorg, niet zijnde spoed. Dit kunnen patiënten zijn die niet corona verdacht zijn, maar ook patiënten die wel corona verdacht zijn, maar daarvoor niet klinisch opgenomen hoeven te worden.
  >> Patiënt gaat via coördinatiepunt.

 

Voor categorie 2 en 4 neemt u bij voorkeur telefonisch contact op met het Coördinatiepunt Roaz Oost:
(024) 361 05 98
coordinatiepuntRoaz@radboudumc.nl
24/7 bereikbaar