Overlegstructuur

Sinds oktober 2021 is er weer frequent overleg in de regio om af te stemmen over de oplopende druk in de Covid-zorg.

 

Ook het Regionaal Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding (RCPS) is weer actief bezig met het inventariseren van de beschikbare zorgcapaciteit en verspreiden van patiënten hierover. Dit doet het RCPS zowel regionaal  als landelijk.

 

 

Karin van den Berg

Mieke Bulten – Adviseur