Overlegstructuur

Na een periode van anderhalf jaar is het huidige beeld dat er een daling is van het aantal opnames. Daarom is de Covid-structuur die er was afgeschaald naar een structuur waarin we nog wel waakzaam zijn. Dit houdt in dat er met een lagere frequentie overleg is, en dat in een lage frequentie monitoring plaatsvindt.

 

Het Regioplan Acute Zorg waarin de afspraken zijn vastgelegd om bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg, ook in tijden van extreme drukte, te borgen blijft de basis voor de samenwerking.

 

Regionaal Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding

Het Regionaal Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding (RCPS) draagt in de waakvlamfase zorg voor het verzamelen van informatie over (Covid-)capaciteit en de bezetting in de ziekenhuizen in de ROAZ-regio.

 

 

Karin van den Berg

Mieke Bulten – Adviseur