Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op dit moment bestaan er nauwelijks nog regionale verdelingsvraagstukken rondom de verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Daarom worden regionale PBM organisaties afgeschaald tot waakvlamorganisatie: structuren en processen die in het leven zijn geroepen tijdens de coronacrisis worden afgeschaald, maar kunnen zo nodig snel weer worden geactiveerd als dat nodig blijkt.

 

PBM aanvragen

 

Zorginstellingen kunnen via twee portalen hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aanvragen:

 

  • Ziekenhuizen, de ambulancezorg en PBM-coördinatoren in de ROAZ-regio’s via het aanvraagportal van OneMed/QRS. Vragen over het portaal kunnen zij stellen via supportvws@QRS.nl.
  • Alle andere zorginstellingen die zijn opgenomen in de verdeelsystematiek van VWS, zoals huisartsen, verpleeg- of verzorgingshuizen en GGZ vragen PBM aan via het aanvraagportal van Mediq. Voor vragen over dit portaal kunnen zij kijken op de website van Mediq of bellen met het klantsupportteam: 088-888 94 04.

 

Aanvragen worden beoordeeld in lijn met het landelijke verdeelmodel van VWS. De ROAZ-regio’s blijven inhoudelijk sturen op de juiste verdeling van de middelen. Er wordt hierbij uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het juist gebruik van maskers

 

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

 

Informatie over het aanvragen van PBM bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Ook vind u op de website van de Rijksoverheid meer informatie over de landelijke stand van zaken rondom inkoop en distributie van PBM.