RCPS

Regionaal Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding.

Het Regionaal Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding (RCPS) helpt, samen met het Landelijk Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding (LCPS), bij het verdelen van patiënten over de beschikbare zorgcapaciteit, zowel regionaal als landelijk. Daarvoor inventariseert het RCPS 1x per dag de beschikbare beddencapaciteit (kliniek en IC) in Acute Zorgregio Oost en ondersteunt het verplaatsingsproces van Covid-patiënten tussen ziekenhuizen.

 

E coordinatiepuntroaz@radboudumc.nl

T (024) 361 05 98

 

Het RCPS is 7 dagen per week bereikbaar tussen 9:00 en 21:00 uur.