RCPS

Regionaal Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding

Het Regionaal Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding (RCPS) ondersteunt het Landelijk Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding (LCPS) bij het verdelen van patiënten over de beschikbare zorgcapaciteit. Daarvoor inventariseert het RCPS 3x per dag de beschikbare beddencapaciteit (klinisch en IC) in Acute Zorgregio Oost en ondersteunt het verplaatsingsprocessen van COVID(-verdachte) patiënten tussen ziekenhuizen.
 

E coordinatiepuntroaz@radboudumc.nl

T ma t/m vr: (024) 361 05 98

T za t/m zo:  06 50 18 05 35

 

Dagelijks bereikbaar tussen 8:00 en 23:00 uur.