Crisisvoorbereiding

Acute zorg moet altijd bereikbaar en beschikbaar zijn, ook tijdens rampen en crises. Dit vraagt om een goede voorbereiding. Met afstemming over taken en verantwoordelijkheden, en door op te leiden, te trainen en te oefenen (OTO).

 

Een goede voorbereiding begint bij een continuïteits- en crisisplan. Wat doe je bijvoorbeeld als je systemen uitvallen? En wat betekent dit voor de zorgorganisaties waarmee je samenwerkt? We bespreken deze plannen regelmatig, zodat iedereen voorbereid blijft. Ook oefenen we regelmatig met elkaar, zodat iedereen bij een ramp weet wat hij van een ander kan verwachten en mag vragen. Ketenbrede oefeningen worden in afstemming met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) georganiseerd.

 

Landelijke kaders crisisbeheersing

 

Maurice Peters