5 vragen over het ROAZ-beeld

30 maart 2023

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat ieder ROAZ in december 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben voor een toekomstbestendige acute zorg in de regio. Het ROAZ-plan bevat de belangrijkste opgaven voor het ROAZ om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid en van de acute zorg te borgen. Dit plan is gebaseerd op een ROAZ-beeld, waarin de ontwikkelingen in het zorggebruik en zorgaanbod in kaart worden gebracht, evenals de belangrijkste knelpunten in de acute zorg. Het ROAZ-beeld wordt na het tweede kwartaal 2023 opgeleverd. In dit artikel geven we antwoord op vijf vragen over het ROAZ-beeld.

 

Wat is het ROAZ-beeld?

Het ROAZ-beeld geeft inzicht in de ontwikkelingen in het regionale zorggebruik en zorgaanbod op het gebied van acute zorg en bevat informatie over de regionale samenwerking. Zo geeft het ROAZ-beeld weer welke samenwerkingsverbanden en initiatieven al bestaan en komt er een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten in de acute zorg die opgepakt worden door de zorgnetwerken in de regio. Daarnaast worden conclusies op basis van het ROAZ-beeld opgenomen.

 

Wat is het verschil tussen het ROAZ-beeld en het regiobeeld?

Het regiobeeld biedt inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Het ROAZ-beeld biedt ditzelfde inzicht maar alléén over de acute zorg. Het regiobeeld wordt per subregio door de coördinerende zorgverzekeraar opgesteld. Het ROAZ-beeld wordt door AZO opgesteld in samenwerking met alle leden van het ROAZ. Het uitgangspunt in het ROAZ-beeld is de ROAZ-regio. Hierin kan verdieping per subregio plaatsvinden.

 

Wat levert het ROAZ-beeld op?

De informatie in het ROAZ-beeld is niet nieuw. Knelpunten in de acute zorg zijn over het algemeen bekend en er wordt ook in onze regio voortdurend gewerkt aan een toekomstbestendige acute zorg. Wél biedt het ROAZ-beeld een uniek overzicht van de huidige situatie omtrent zorggebruik en zorgaanbod met betrekking tot acute zorg, en prognoses voor de toekomst. Daarmee kunnen de transformatieplannen gemaakt worden op basis van betrouwbare data en inzichten.


Wat vinden we in onze regio belangrijk met betrekking tot het ROAZ-beeld?

In de subregio’s wordt al gewerkt aan transformatieplannen, ook voor de acute zorg. En ook in GGZ-regio’s wordt gewerkt aan regioplannen acute GGZ. In onze ROAZ-regio gaan we uit van alle beelden en plannen die er al zijn in de subregio’s. In het ROAZ-beeld worden deze in kaart gebracht in het hoofdstuk ‘regionale samenwerking acute zorg’. Op basis van deze plannen stellen we het ROAZ-plan op. Er is een aantal thema’s waar we  nu al op ROAZ-niveau aan werken, zoals:

 

  • het borgen van de toegankelijkheid van de acute cardiologie
  • het borgen van de toegankelijkheid van de acute geboortezorg
  • het optimaliseren van de multitraumazorg.

 

Wie zijn betrokken bij de totstandkoming van het ROAZ-beeld?

We werken met een projectstructuur om tot het ROAZ-beeld en ROAZ-plan te komen.

 

  • Stuurgroep: bestuurlijk ROAZ, inclusief zorgverzekeraars. De stuurgroep geeft richting en neemt besluiten.
  • Projectgroep: vertegenwoordiging per subregio (namens bestuurders huisartsenzorg, VVT, ziekenhuis), ambulancezorg, zorgverzekeraars. AZO is procescoördinator. De projectgroep heeft regie op de uitwerking van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan.

 

Ketenpartners, patiëntvertegenwoordigers en zorgprofessionals worden geraadpleegd als klankbord.

 

Bekijk meer informatie, waaronder de contactpersonen voor het ROAZ-beeld en -plan op onze projectpagina