Acute hartzorg op straat

05 december 2023

Verslag ketenavond 23 november 2023

 

De ECMO (Extra Corporale Membraan Oxygenatie) is een hart-longmachine die steeds vaker tijdens reanimaties op straat wordt ingezet. In Acute Zorgregio Oost loopt een onderzoek naar het gebruik en de effectiviteit van dit apparaat bij levensbedreigende prehospitale zorgvragen. Tijdens de ketenavond van 23 november werden vernieuwende inzichten binnen het Advanced Life Support (ALS)-protocol voor de behandeling van Acuut Coronair Syndroom (ACS) toegelicht. Het toepassen van eCPR is daar een voorbeeld van. Hierbij speelden vragen als: wat zijn de eerste ervaringen met de ECMO? En, wat kunnen we van elkaar leren? Voorzitter Edward Tan (traumachirurg Radboudumc) luidde de avond in met deze en andere vragen aan het publiek en een overzicht van het programma.

 

Reanimeren is geen 1, 2, 3 of ABC

 

Lars Mommers (anesthesioloog en MMT-arts, Radboudumc en MUMC+) besprak het ALS-protocol. Hij verkende hoe dit protocol nu gebruikt wordt en waar toevoegingen en/of verbeteringen passend zijn. Een mogelijke toevoeging neemt de vorm aan van een nieuw rijtje reversibele oorzaken. Dit betekent dat er naast de 5H’s en 5T’s ook 5C’s aan het protocol worden toegevoegd. Een verbetering bij de behandeling van ACS zou eCPR kunnen zijn.

 

Klik hier voor meer informatie over het ALS-protocol van de AZO ketenavond ‘traumatische reanimatie’.

 

Prikken in de huiskamer

 

Marijn Tacken (anesthesioloog en MMT-arts, Radboudumc) begon haar presentatie met een uitleg over hoe de ECMO werkt en hoe deze wordt aangelegd. Hierbij vertelde ze over de training die MMT’ers volgen en de voorbereiding voorafgaand aan het aansluiten van de ECMO. Ook lichtte ze toe wanneer er mag worden overgegaan op de ECMO-procedure; na twintig minuten reanimeren. Met behulp van foto’s, video’s en het apparaat zelf schetste Marijn een beeld van situaties, bijvoorbeeld ’s nachts in een huiskamer of buiten op straat, waarin de medisch hulpverleners samenwerkten om het ALS-protocol met ECMO uit te voeren. Marijn lichtte ook een tipje van de sluier op over een onderzoek naar het gebruik van de ECMO door het MMT dat door een aantal medische centra wordt uitgevoerd.

 

Lining up the numbers

 

De presentatie van Cor Slagt (anesthesioloog en MMT-arts, Radboudumc) vormde een toelichting op het ECMO-onderzoek dat door het MMT wordt uitgevoerd. Zo wijdde Cor uit over de in- en exclusiecriteria voor patiënten die behandeld worden met de ECMO en wat het resultaat van deze behandeling was. Daarnaast legde Cor uit hoe er bij persisterend ventrikelfibrileren (VF) na een aantal keer adrenaline toedienen ook gebruik kan worden gemaakt van Cardiomix, waar norepinephrine hoofdbestanddeel van is. Het MMT scherpt op deze manier het refractair VF-protocol aan en hoopt met de ECMO nog meer positieve resultaten te boeken.

 

Hart voor de zaak

 

Als laatste sprak Robert-Jan van Geuns (interventiecardioloog Radboudumc) over de ECMO-patiënt in het ziekenhuis. Hij vertelde over de overgang van een patiënt die aangesloten is op de ECMO van prehospitaal naar het ziekenhuis en lichtte daarna toe hoe het plaatsen van een ECMO in het ziekenhuis verloopt. Robert-Jan besprak de complicaties die bij een ziekenhuisopname met een hart-longmachine komen kijken en hoe deze verholpen kunnen worden. Daarnaast stond hij stil bij hoe zinvol eCPR is, vooral omdat er een grote kans bestaat dat de patiënt niet goed uit de procedure komt.

 

We bedanken voorzitter Edward Tan, de sprekers en de deelnemers voor hun bijdrage.