13 maart 2020

Afstemming coronavirus

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen van Acute Zorgregio Oost bereidt zich voor op een grote hoeveelheid patiënten in de regio die verdacht of besmet zijn met het coronavirus. Het bestuurlijk ROAZ heeft daarom afgesproken om dagelijks met alle ketenpartners in kaart te brengen wat het zorgaanbod is en wat ieders beschikbaarheid van zorg; bedden, materiaal en personeel. Daardoor kunnen we, als de druk op de zorg echt toeneemt, slagvaardig samenwerken. En krijgen de juiste patiënten op de juiste plek de zorg die zij nodig hebben. We willen met solidariteit en vertrouwen in elkaar samenwerken.

 

Contact  

Karin van den Berg
Hoofd – bereikbaar voor alle ROAZ thema’s
024 3610722 of 06 23079379
karin.vandenberg@azo.nl