04 november

Aftrap informatie-uitwisseling tijdens rampen

Hoe delen we informatie binnen de acute zorgketen tijdens een ‘flitsramp’ of een meer langdurende crisis? Stel dat er een ramp gebeurt tijdens De Vierdaagse…

 

Woensdag 23 oktober was de aftrap om tot een betere informatiegestuurde besluitvorming binnen de keten te komen. Enkele treffende voorbeeldsituaties uit de landelijk praktijk maakten snel duidelijk wat de winst is van een strakke communicatie.

 

Om tot een procesbeschrijving en samenwerkingsafspraken te komen, organiseren we binnen het project ‘Kijk op de Keten’ vier workshops. Tijdens deze workshops gaan we in op de volgende vragen: Welke informatie is belangrijk voor welke ketenpartners? Op basis van welke informatie nemen ketenpartners beslissingen? En hoe richten we dit proces efficiënt en effectief in? Deze workshops zijn alle vier inhoudelijk hetzelfde. Aan één meedoen is dus genoeg. We organiseren ze verspreid door de regio, zo is er altijd eentje in de buurt.

 

Op basis van de input van de deelnemers komen we met een procesbeschrijving. Deze leggen we voor aan het bestuurlijk ROAZ, en kan dienen als uitgangspunt voor de uitrol in 2020.

 

Foto door Tom Hessels.