Betere voorbereid op de komst van een patiënt op de spoedeisende hulp

30 maart 2023

Ondanks de drukte in de acute zorg wordt door ketenpartners in onze regio hard gewerkt aan overkoepelende projecten die bijdragen aan de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg. Eén van die projecten is het optimaliseren van digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulancediensten en de spoedeisende hulp (SEH). De betrokken organisaties worden hierbij ondersteund door Lieke van den Heuvel, adviseur AZO. Lieke geeft een update over het project.

 

Waarom is het belangrijk om de digitale gegevensuitwisseling te optimaliseren?

“Als zorgprofessional in de acute zorg wil je zo snel mogelijk en in één oogopslag over de juiste gegevens van een patiënt kunnen beschikken, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg beschrijft welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen tussen ketenpartners.”

 

Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg
De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg is onlangs vernieuwd. Zo zijn bijvoorbeeld behandelgrenzen toegevoegd aan de spoedsamenvatting van de huisarts, de verwijzing van de HAP naar de SEH en de spoedeisendehulprapportage. Met Spoed Beschikbaar, het programma dat zorgaanbieders helpt om deze richtlijn te implementeren, heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste vernieuwingen in de Richtlijn.

 

Wat gebeurt er in Acute Zorgregio Oost op het gebied van digitale gegevensuitwisseling?

“In onze regio werken we aan het optimaliseren van de ambulanceberichten: de vooraankondiging, interventie & beloop en overdracht van de ambulancediensten naar de SEH. Bij sommige ziekenhuizen worden deze berichten al rechtstreeks ingeladen in het EPD en andere ziekenhuizen kunnen de berichten bekijken via Ambuview. In een werkgroep techniek werken we aan een update naar de nieuwste informatiestandaard van deze ambulanceberichten (van 0.99 naar 2.4.0). In een werkgroep procesoptimalisering bespreken we hoe we het proces rondom de ambulanceberichten kunnen optimaliseren. Denk aan het tijdig versturen van de berichten met zoveel mogelijk informatie door de ambulancezorgprofessionals. Zo kunnen de medewerkers van de SEH zich beter voorbereiden op de komst van een patiënt als deze wordt aangekondigd.”

 

Webinar vernieuwde ambulanceberichten in de praktijk
Met Spoed Beschikbaar organiseert op dinsdag 4 april om 16:00 uur een webinar over de ervaringen met deze ambulanceberichten in de praktijk.

 

Wat willen we nog bereiken?

“Het liefst zouden we zo snel mogelijk het feedbackbericht implementeren. Dat is het bericht met de medische conclusie van de SEH’s naar de ambulancediensten. Bij de ambulancediensten is de behoefte aan deze terugkoppeling groot omdat men hiermee de kwaliteit van zorg wil verbeteren. Landelijk worden deze berichten momenteel in drie koploperprojecten geïmplementeerd. Wij volgen deze ontwikkelingen en sluiten aan wanneer dat mogelijk is.”

 

Webinar feedbackbericht
Met Spoed Beschikbaar organiseert op 20 april om 15:30 uur een webinar over de eerste ervaringen met het feedbackbericht.

 

Projectinformatie

Kijk op onze website voor meer informatie over de status van digitale gegevensuitwisseling in onze regio.