Communiceer laagdrempelig met mede-zorgverleners over acute zorgvraagstukken

25 februari 2021

Nu fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn vanwege de coronamaatregelen zoeken zorgprofessionals naar alternatieven om casuïstiek te bespreken en van elkaar te leren. Binnen de acute zorgketen biedt het online platform CAS deze mogelijkheid op een laagdrempelige manier. Op CAS kun je een medisch vraagstuk uit de acute zorg voorleggen aan andere zorgprofessionals en daar feedback op vragen. Zo krijg je antwoord op vragen die je bezighouden en kun je van elkaar leren. We verkennen hoe we CAS goed kunnen laten aansluiten bij de ROAZ-overleggen waar ook casuïstiek besproken wordt. En hoe vraagstukken vanuit CAS in het ROAZ opgepakt kunnen worden.

 

Medisch hulpverlener Bo Leensen is moderator van dit platform en vertelt waarom iedere acute zorgmedewerker CAS zou moeten gebruiken. Het platform is ook beschikbaar als app op je mobiele telefoon.

 

Wat kun je met CAS?

“Op het CAS-platform (een afkorting voor CASe response) kunnen medewerkers uit de acute zorg een casus of medisch vraagstuk over hun werk inbrengen en feedback vragen. Niet alleen aan collega’s uit de eigen beroepsgroep, maar juist ook aan andere zorgprofessionals uit de acute zorgketen. Daarmee krijg je begrip en inzicht in elkaars zienswijze, kun je van elkaar leren en kunnen we uiteindelijk de zorg verbeteren. Want als we elkaar in de hele keten beter begrijpen, zijn we samen in staat om patiënten sneller op de juiste plek te krijgen.”

 

Kun je voorbeeldvragen noemen?

“De vragen op CAS zijn heel divers. Bijvoorbeeld:

  • Mag een ziekenhuis een patiënt weigeren?
  • Ik heb een patiënt naar het ziekenhuis gebracht met werkdiagnose Y. Volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg heb ik de juiste keuze gemaakt. Toch twijfel ik. Wat vindt een SEH-arts van mijn keuze en had ik ook een andere keuze kunnen maken?

 

Je kunt vragen stellen aan een specifieke professional maar ook aan een hele groep.”

 

Wie kunnen CAS gebruiken?

“Alle zorgprofessionals uit Acute Zorgregio Oost, kunnen toegang krijgen tot CAS. Denk aan ambulanceverpleegkundigen, huisartsen, MMT/SEH-artsen, centralisten van de meldkamer, ambulancechauffeurs, CCU/SEH-verpleegkundigen, verloskundigen, medewerkers van de crisisdienst en ga zo maar door. Hoe diverser de deelnemers, hoe interessanter het wordt om een casus te bespreken. Je kunt het vraagstuk daarmee namelijk vanuit verschillende invalshoeken bekijken. En kennis van elkaar opdoen. De dingen die je leert, kun je meenemen naar reguliere overleggen waar bijvoorbeeld werkprocessen besproken worden. Zo kan je ervaring in CAS uiteindelijk leiden tot het aanpassen en verbeteren van bestaande protocollen.”

 

Is het spannend om een casus in te brengen?

“Je kunt een casus ook anoniem inbrengen. Dat heb ik zelf gedaan toen ik net klaar was met mijn opleiding en voor het eerst iets deelde in CAS. Iedereen kan tenslotte meelezen. Maar de reacties binnen de app zijn altijd opbouwend en respectvol. Mocht het nodig zijn, dan waak ik hierover als moderator en grijp ik in. Ik bewaak ook de anonimiteit van de patiënt. De informatie in de app mag nooit herleidbaar zijn.”

 

Wordt CAS nog doorontwikkeld?

“Jazeker. Vorig jaar hebben we een enquête gehouden onder gebruikers. Naast veel positieve geluiden, kwam daar uit naar voren dat gebruikers soms ook een privébericht willen versturen. Dat is nu mogelijk. En we kijken of we het platform ook voor andere doeleinden in kunnen zetten. Bijvoorbeeld als je iets wil bespreken waar je op wil anticiperen. Of als je wil weten welke protocollen zorgverleners elders in de zorgketen gebruiken voor een bepaald type patiënt. Allemaal met het doel om interactie in de zorgketen te realiseren en van elkaar te leren.”

 

Aanmelden voor CAS?  

“Meer gebruikers van CAS betekent dat je (vanuit) meer (invalshoeken) feedback kunt krijgen en kunt leren. En toch kun je als gebruiker zelf bepalen of je je casus openstelt voor alle gebruikers of voor een bepaalde groep. Daarom roep ik alle acute zorgmedewerkers in onze regio op: meld je aan! Via cas@vrgz.nl kun je toegang aanvragen en vervolgens kun je direct aan de slag op cas.vrgz.nl. Of je downloadt de app in de App store of Google Play. Vragen aan Bo kun je stellen via e-mail bo.leensen@vrgz.nl.”