01 april

Klinisch ethisch advies

Als zorgverlener kunt u voor lastige morele keuzes komen te staan. Zeker nu we met man en macht werken om het coronavirus te bestrijden. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die hierbij kunnen ondersteunen.

 

In gesprek met een klinisch ethicus

Het Radboudumc heeft een consultatielijn geopend voor regiopartners waar zij kunnen overleggen met een klinisch ethicus. Bijvoorbeeld over heftige dingen die zij meemaken die iets met ethiek te maken hebben: het goede goed doen en daarmee anderen van dienst zijn.

meer informatie over klinisch ethisch advies

 

Gesprekshulp behandelbeperkingen

De gesprekshulp behandelbeperkingen ondersteunt patiënt en zorgverlener bij het bespreken van complexe, beladen onderwerpen.

gesprekshulp behandelbeperkingen

 

Ethiek leidraad schaarste beschermingsmiddelen

De ethiekleidraad is bedoeld om te helpen in het omgaan met ethische vragen over hoe u goede en veilige zorg kunt bieden bij schaarste aan (kwalitatief goed) beschermingsmateriaal.

ethiek leidraad schaarste beschermingsmiddelen

 

Rechtvaardige selectie bij een pandemie

In Signalering ethiek en gezondheid staan overwegingen bij selectie van patiënten op de intensive care als er schaarste is ontstaan door een pandemie.

rechtvaardige selectie bij een pandemie