21 maart 2020

Coördinatiepunt niet-IC-overplaatsingen

Om de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt te behouden tijdens de uitbraak van het coronavirus, neemt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen van Acute Zorgregio Oost maatregelen. Zo is er een coördinatiepunt voor niet-IC-overplaatsingen opgezet. Er zijn verschillende categorieën patiënten die verdeeld moeten worden over de verschillende ziekenhuizen:

 

 • 1. Corona positieve/verdachte patiënt EN verwijzing voor een IC plaats.
  >> Patiënt gaat via huidig afgesproken route: aanspreekpunt ROAZ IC Radboudumc in
  samenspraak met de regio intensivisten.

 

 • 2. Corona verdachte/positieve patiënt EN géén IC verwijzing.
  >> Patiënt gaat via coördinatiepunt.

 

 • 3. Niet Corona verdachte patiënt EN noodzaak tot spoedingreep of spoedopname, ingeschat door dienstdoende medisch specialist, waar geen plaats voor is in het verwijzende centrum.
  >> Patiënt gaat (voorlopig) via normale routing: de behandelend arts van het centrum dat geen plaats heeft, belt een collega medisch specialist voor overname. Dit geldt ook voor de acute verloskunde.
  Uitzondering:
  Interventiecardiologie spoed en semispoed: voor de interventiecardiologie zijn reeds regionale afspraken gemaakt: Gelderse vallei, Slingeland (STEMI), Beatrix verwijzen naar Rijnstate. Pantein Boxmeer, Slingeland (NON-STEMI), Tiel verwijzen naar Radboudumc/CWZ. Bij ondercapaciteit van een van deze centra wordt onderling overlegd door de betreffende dienstdoende cardiologen.

 

 • 4. Patiënten met een semi-spoedverwijzing (bijv. vasculair, oncologisch): patiënten met niet-uitstelbare zorg, niet zijnde spoed. Dit kunnen patiënten zijn die niet corona verdacht zijn, maar ook patiënten die wel corona verdacht zijn, maar daarvoor niet klinisch opgenomen hoeven te worden.
  >> Patiënt gaat via coördinatiepunt.

 

Voor categorie 2 en 4 neemt u bij voorkeur telefonisch contact op met het Coördinatiepunt Roaz Oost:
(024) 361 05 98
coordinatiepuntRoaz@radboudumc.nl
24/7 bereikbaar