30 november 2021

Coronadruk in hele keten merkbaar

De druk door corona is merkbaar in de hele keten. We vinden we het belangrijk om inzicht te geven in de coronadruk omdat deze gevolgen heeft voor de toegankelijkheid van zorg.

 

Huisartsen en wijkverpleging

Huisartsen krijgen veel vragen over corona, en ook over vaccinatie. Regelmatig vangen zij deze vragen op met een kleinere bezetting dan gebruikelijk, omdat huisartsen en assistentes zelf uitvallen vanwege een coronabesmetting of omdat zij in quarantaine moeten. Patiënten kunnen daardoor niet altijd dezelfde dag gezien worden. En door de drukte in de ziekenhuizen zijn huisartsen terughoudender om mensen naar het ziekenhuis te sturen. De zorg voor deze patiënten vangen zij zelf op, samen met de wijkverpleging. Op dit moment kunnen zij de zorg nog aan maar zowel de huisartsen als de wijkverpleging maken zich zorgen over het moment dat het nog moeilijker wordt om patiënten te verwijzen.

 

Ziekenhuizen en VVT

In de ziekenhuizen is de druk zo ver opgelopen dat Fase 2d is afgekondigd: planbare zorg wordt afgeschaald en indien nodig ook kritieke planbare operaties. Het betreft alle zorg waarvan het medisch aanvaardbaar is dat deze een aantal weken tot maanden wordt uitgesteld. Met deze maatregel wordt ook getracht de uitstroom van patiënten naar de VVT terug te dringen. Want ook daar is de situatie zorgelijk.

 

We moeten het samen doen

Meer dan ooit is dit het moment om slim samen te werken. Door af te stemmen in de hele keten en begrip te hebben voor elkaar moeten we proberen om de hoge druk zo goed mogelijk op te vangen. En te voorkomen dat we in Fase 3 terecht komen. Het ROAZ van Acute Zorgregio Oost kan hierbij als platform dienen.