14 januari 2022

Covid-druk op de zorg neemt op dit moment nog af

De druk op de acute zorg als gevolg van Covid is iets afgenomen. Op dit moment is er een dalende bezetting in het ziekenhuis, zowel in de kliniek als op de IC en zowel in Acute Zorgregio Oost als in de rest van Nederland. De verwachting is dat deze daling nog even doorzet, maar het is onduidelijk wat het gevolg gaat zijn van het hoge aantal besmettingen met de Omikron-variant. We houden rekening met een toenemende druk op de zorg in de komende weken, al is nog niet duidelijk waar deze komt te liggen; in de ziekenhuizen of in de huisartsen- en thuiszorg.

 

We blijven alert

Op dit moment is de druk in de hele keten te doen. In de ziekenhuizen wordt een deel van de afgeschaalde zorg weer opgepakt. Wel zien we in alle sectoren uitval van personeel door ziekte en/of quarantaine. We blijven dus alert en zorgen dat we snel bij kunnen stellen als dat nodig blijkt.