15 januari 2021

COVID-vaccinatie van start in verpleeghuizen en gehandicaptenzorg

Maandag 18 januari starten de vaccinaties van cliënten van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. Om deze vaccinaties soepel te laten verlopen, is een instructievideo ontwikkeld over de bereiding van het COVID-vaccin. Met deze video kunnen instellingen zelf hun medewerkers trainen.

 

Het Ministerie van VWS deed via het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) een oproep aan de umc’s om te ondersteunen bij de vaccinaties in de VVT en gehandicaptenzorg. In Acute Zorgregio Oost ontwikkelde de afdeling Apotheek van het Radboudumc daarvoor een instructievideo. Samen met andere ziekenhuisapotheken in de regio ondersteunden de apothekers al succesvol bij de vaccinatieronde in de ziekenhuizen.