23 september 2021

Daadkrachtige bovenregionale samenwerking tijdens evacuatie VieCurie

Complimenten voor alle betrokkenen

Juli 2021. Hoog water. Beelden uit Limburg van overstromingen en de dreiging van het hoge water bij onder andere VieCurie Medisch Centrum in Venlo. Vanwege die dreiging werd het besluit genomen om alle patiënten uit dit ziekenhuis te evacueren, en wel binnen een tijdsbestek van nog geen 48 uur. Bovenregionale ondersteuning was hierbij noodzakelijk.

 

Acute Zorgregio Oost biedt hulp
Zorgorganisaties uit o.a. Acute Zorgregio Oost toonden grote bereidheid om hulp te bieden en maakten daar capaciteit voor vrij. De ambulancediensten hielpen bij de evacuatie en CWZ nam 28 patiënten over, het Radboudumc 19 en Rijnstate 5. Het algemene beeld is dat er ook in deze uitzonderlijke situatie, een crisis binnen de Covid-drukte, ontzettend goed is samengewerkt door alle partijen. Complimenten voor alle betrokkenen!


Leren van deze crisis
Natuurlijk was deze crisis er ook een waar we weer van kunnen leren. Daarover worden nog gesprekken gevoerd die we terugkoppelen in de ROAZ-overleggen. Zo kunnen we, waar dit van toepassing is, afspraken hierover opnemen op de juiste plekken.