De acute zorg van de toekomst

13 oktober 2023

Verslag ketenavond 9 oktober

 

Binnen nu en 10 jaar neemt het aantal acute zorgvragen naar verwachting exponentieel toe en neemt de personele capaciteit af. Om de acute zorg in onze regio ook in de toekomst toegankelijk te houden werden tijdens de ketenavond van 9 oktober innovaties en onderzoeken gedeeld die hieraan bij kunnen dragen.

 

Voorzitter Frank Bosch, internist in Rijnstate en Radboudumc, opende de avond door het thema te introduceren aan de hand van het Integraal Zorgakkoord. Hierin is afgesproken om door samenwerking de zorg van de toekomst te waarborgen. De ketenavond stond dan ook in het teken van hoe verbeteringen tussen schakels in de keten kunnen

 

Weet de computer het beter?

Paul van Dam, internist acute geneeskunde MUMC+, gaf een presentatie over hoe verschillende predictiemodellen de clinicus in meer of mindere mate kunnen assisteren in diagnostiek bij patiënten op de SEH. Risicostratificatie gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen de acute zorg. Door middel van data van eerdere patiënten zal AI-technologie een risico-inschatting kunnen maken per patiënt. Paul onderzoekt de toepassing in de kliniek door te kijken of de input predictiescore van de ‘computer’ invloed heeft op welke behandeling wordt ingezet door de arts.

 

Bekijk hier de presentatie van Paul van Dam over AI in laboratoriumdiagnostiek.

 

Er zitten maar 24 uur in een dag…

Het is buitengewoon druk bij de huisartsenpost. De inzet van de juiste mensen op de juiste momenten blijkt lastig en in de toekomst zal dit een nog groter vraagstuk worden. Erik Wiersma heeft gekeken naar wat AI kan betekenen om enerzijds beter de drukke pieken op de HAP te voorspellen en anderzijds hoe nieuwe technologie kan helpen bij het inkorten van consulten. Predictive analysis blijkt de drukte goed te kunnen voorspellen waardoor triagisten optimaal kunnen worden ingezet. Ook biedt AI ondersteuning bij de administratie van een zelfzorgadvies.

 

Bekijk hier de presentatie van Erik Wiersma over big data bij de huisartsenpost.

 

Over vijf jaar zit de echo in je broekzak

De ontwikkelingen van de echo naar een draagbare en gebruiksvriendelijke echo-apparaat die je kunt aansluiten op je smartphone volgen zich razendsnel op. Zorgprofessionals voelen zich nog onbekwaam of kunnen niet investeren in zo’n echo-apparaat. Douwe Rijpsma, SEH-arts Rijnstate, en Frank Bosch vertellen over de meerwaarde van echografie voor acute zorgprofessionals. Met basiskennis van echobeelden lukt het al om ja- of nee-vragen te beantwoorden, zoals het aantonen van de aanwezigheid van vocht. Zo helpt het gebruik van echografie bij diagnostiek en kan sneller de juiste zorg ingezet worden, aldus Douwe en Frank.

 

Bekijk hier de presentatie van Douwe Rijpsma en Frank Bosch over echografie.

 

Zet die expertise in!

Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg HAN, heeft recent een onderzoek naar de inzet van een PA (physician assistant) binnen de ambulancezorg afgerond en presenteerde de resultaten tijdens de ketenavond. Het onderzoek focuste op de inzet van een master-opgeleide op de ambulance. De PA mag medicatie voorschrijven en wonden hechten en kan daarom breder ingezet worden. Hierbij is het belangrijk dat de meldkamer een goede inschatting blijft maken van hoe urgent de zorgvraag is en of het nodig is om een PA te sturen. Lilian stipte aan dat het van belang is om draagvlak te creëren alvorens de master opgeleide binnen de ambulancezorg geïntroduceerd wordt; het draait immers om samenwerking en niet om competitie.

 

Spoedpost of spoedplein, is dit eigenlijk wel haalbaar?

Vanwege de stijgende acute zorgvraag en een nijpend tekort aan personeel (nu en in de toekomst) wordt er steeds meer nagedacht over hoe de acute zorgketen het best ingericht kan worden. Aart Strang presenteerde de ontwikkelingen van het spoedplein van de laatste jaren. En waar de focus binnen Rijnstate meer ligt op het verbinding van de acute zorg binnen Rijnstate (SEH, EHH, AOA, IC), de definitie van een spoedplein juist ook gevonden moet worden in de samenwerking met o.a. huisartsen, crisisdienst en dienstapotheek.

 

We bedanken voorzitter Frank Bosch, de sprekers en de deelnemers voor hun bijdrage.