De juiste zorg voor alle vormen van syncope: terugblik op geslaagde ketenavond

17 oktober 2022

Met dank aan voorzitter Joost Rutten (internist) en alle sprekers kijken we terug op een geslaagde ketenavond over syncope in Rijnstate.

 

Verschillende oorzaken en vormen van syncope

Eline Bruns (ambulanceverpleegkundige), Dolf Boerman (neuroloog) en Martin Hemels (cardioloog) gingen met de zaal in gesprek over casussen met een wegraking en leerden ons welke vormen van syncope er zijn en hoe de ernstige oorzaken herkend kunnen worden. Daarmee krijgen patiënten met syncope snel de juiste zorg op de juiste plek, bij de juiste specialist.

 

Kenmerken syncope

We leerden dat wegraking in de vorm van een syncope kortdurend is, er snel herstel optreedt, het gepaard gaat met autonome verschijnselen zoals bleekheid en zweten. Het flauwvallen vindt vaak plaats met de ogen open. Soms treden op (<10). Syncope kan o.a. ontstaan tijdens of direct na inspanning, wanneer men te lang staat, bij heftige emoties of bij pijn. Allemaal signalen die herkend worden door observatie en informatie van omstanders. Een goed algemeen onderzoek en anamnese is daarmee essentieel om de oorzaak van syncope te kunnen herkennen.

 

Hulpmiddel bij redeneren/risicotaxatie

Vanuit de Safe End studie, waarvan Lucia uit het Broek (onderzoeker) de resultaten presenteerde, is een redeneerhulp voor ambulancezorgprofessionals ontwikkeld. Deze is ingebouwd in het nieuwe Landelijk Protocol Ambulancezorg 9 dat begin volgend jaar in gebruik wordt genomen. Een praktisch toepasbaar zakkaartje dient als geheugensteun in praktijksituaties. Een dergelijk zakkaartje wordt ook als hulpmiddel voor risicotaxatie bij syncope gebruikt op de SEH. Ook de website Syncopedia.org biedt ondersteuning bij de herkenning, risicotaxatie en behandeling van syncope patiënten.
 

Van risicotaxatie naar uitkomst

Alle bijdragen van de avond lieten ons zien dat het belangrijk is om aan de hand van zorgvuldig onderzoek verschillende oorzaken van een wegraking uit te sluiten. De werkwijze om tot een risicotaxatie van syncope te komen is altijd hetzelfde. De uitkomst verschillend.