30 april

De mensen achter de schermen van het RCPS

Medisch Contact kijkt tijdens de coronacrisis mee met artsen op de werkvloer. Wat maken artsen uit verschillende specialismen in deze dagen mee? Deze week volgden zij Laura van der Heide, zesdejaarsstudent geneeskunde aan het Radboudumc. Door de uitbraak van het coronavirus kwamen haar coschappen stil te liggen. Sinds 21 maart werkt ze voor het Regionaal Coordinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) van ROAZ Acute Zorgregio Oost (AZO) om de covid-patiëntenstromen te verdelen. Lees het verslag op de website van Medisch Contact.