Digitaal uitwisselen van gegevens bevordert samenwerking in de keten

14 maart 2022

Sinds afgelopen najaar wordt de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) Oude IJssel digitaal naar de spoedeisende hulp (SEH) van het Slingeland Ziekenhuis gestuurd. Een mooi voorbeeld van het digitaal uitwisselen van gegevens. Irene Jansen (Manager Spoedzorg – HAP Oude IJssel) en Lisanne Harmeling (Teammanager Spoedeisende hulp – Slingeland Ziekenhuis) waren betrokken bij dit initiatief en vertellen over de samenwerking.

 

Wat houdt het initiatief in?

Irene: “De verwijzing van patiënten van de HAP naar de SEH gaat nu met een druk op de knop waar de informatie voorheen geprint met de patiënt meereisde. Daarnaast bellen we vanuit de HAP, net als voorheen, ook nog naar de SEH zodat er nog steeds sprake is van een ‘warme overdacht’.”

Wat levert dit op?

Lisanne: “Door de digitale verwijzing komt álle informatie over de patiënt al vooraf bij ons binnen en staat het ook direct in iemands dossier. Dit is altijd uitgebreider dan wat je in een telefoongesprek kunt vertellen, we zijn dus sneller en beter voorbereid op de komst van een patiënt. Voor de patiënt is dat prettig omdat deze op de SEH minder het gevoel heeft dat hij zijn verhaal nóg eens moet vertellen. Ook kunnen we al eerder bepaalde onderzoeksapparatuur klaarzetten of we kiezen voor een behandelkamer waar bepaalde voorzieningen aanwezig zijn. De patiënt hoeft niet met gegevens over straat en wij kunnen geen fout maken bij het invoeren van bepaalde waardes, want ze komen direct correct in het patiëntendossier.”

 

Hoe ervaren jullie deze samenwerking?

Irene: “De samenwerking tussen de HAP en de SEH was al goed maar is hierdoor verder verbeterd. Beide partijen willen graag samenwerken en zien ook de voordelen hiervan in. Maar verandering is natuurlijk altijd spannend omdat het nieuwe onbekend is. We hebben gemerkt dat een werkbezoek waarbij we elkaar leerden kennen al heel erg helpt. Iemand kennen werkt drempelverlagend en zorgt dat je diegene net iets makkelijker belt of aanspreekt.” Lisanne: “Als je het onbekende wegneemt, gaan dingen blijkbaar zoveel makkelijker.”

Is dit aanleiding voor het uitbreiden van de samenwerking?

Irene: “De digitale verwijzing is onderdeel van een groter project ‘centrale triage’ met als doel de juiste zorg op de juiste plek. Vanuit dit project hebben we een proeftuin HAP-SEH waarbij we de samenwerking verder gaan verkennen. Een stap daarin die we al voorbereid hebben is het samenwerken in de nacht.  Daarbij gaan we acht nachten uitproberen hoe het is om met een huisarts en triagist fysiek op de SEH te zitten zodat zij laagdrempelig met de SEH-arts kunnen overleggen. Hiermee kunnen we ook mensen die zonder verwijzing naar de SEH komen maar eigenlijk bij de HAP thuishoren op de juiste manier verder helpen. Als de besmettingscijfers afnemen, gaan we dit uitproberen. En een stap die we in de toekomst willen onderzoeken is het bespreken van casuïstiek die betrekking heeft op het samenwerken tussen de HAP en de SEH. Bijvoorbeeld hoe een patiëntreis is verlopen. Door het bespreken van casussen willen we ontdekken of we hier iets van kunnen leren over onze samenwerking, zodat het een volgende keer beter of sneller gaat.”

 

Wat adviseer je collega’s die ook aan de slag willen met het digitaal uitwisselen van gegevens?

Lisanne: “Zorg dat je een werkgroep hebt waarin iedere rol vertegenwoordigd is, zodat iedereen mee kan denken over hoe je iets het beste aan kunt pakken. Denk aan een triagist, huisarts, SEH-arts en SEH-verpleegkundige. Op die manier leren mensen elkaar ook kennen én de werkgroepleden nemen hun ervaringen weer mee naar de rest van de afdeling. Zo zorg je dat plannen breed gedragen worden. En vergeet niet iemand van ICT te betrekken! Want in het automatiseringsstuk zit ook nog een uitdaging.”

 

 

Over het project digitale gegevensuitwisseling

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Voor de zorgverleners gaat het meestal om voor hen onbekende patiënten. Omdat er acuut gehandeld moet worden, is het op zo’n moment belangrijk dat zorgverleners snel de juiste informatie over een patiënt hebben. Dit helpt om patiënten sneller de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Het digitaal uitwisselen van gegevens bevordert niet alleen de snelheid waarmee zorgverleners over informatie beschikken, het stimuleert ook de samenwerking tussen zorgverleners omdat zij tegelijkertijd dezelfde gegevens kunnen inzien. Bovendien is het minder foutgevoelig als gegevens digitaal in plaats van analoog met een patiënt meereizen.

 

Overzicht van initiatieven in de regio

Binnen het ROAZ Acute Zorgregio Oost brengen we in kaart welke initiatieven er lopen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en welke behoeften er zijn. We doen dit om het uitwisselen van gegevens tussen organisaties te stimuleren en te bepalen waar kansen liggen om dit verder op te pakken. Het overzicht van initiatieven updaten we periodiek en bespreken we in het tactisch overleg ziekenhuizen en het tactisch ROAZ. Zo kunnen organisaties van elkaar leren of aanhaken bij initiatieven die bijvoorbeeld in een andere subregio al lopen.

 

Vragen over digitale gegevensuitwisseling

Wil je je initiatief met ons delen, het overzicht aan initiatieven inzien of heb je een andere vraag, neem dan contact op met Hanneke Monden:

T 06 50190065
E hanneke.monden@azo.nl