11 november 2021

Druk op de zorg neemt verder toe

De druk op de (acute) zorg in de regio blijft toenemen. Als ROAZ van Acute Zorgregio Oost vinden we het belangrijk om hierover te blijven berichten. De druk heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg.

 

Druk in de hele keten, zorg afgeschaald

We zien de vraag naar zorg toenemen in de hele keten, van de huisartsenzorg tot de ambulancediensten en van de ziekenhuizen tot de verpleeg-, gehandicapten- en thuiszorg. In alle ziekenhuizen in onze regio is de druk zover toegenomen, dat reguliere zorg helaas moet worden afgeschaald om zorgmedewerkers vrij te maken voor Covid-zorg.

 

De doorstroom in de keten knelt, vanwege capaciteitsproblemen die bij alle organisaties leven. Een deel van de patiënten heeft na ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg, verpleegzorg of revalidatiezorg nodig. Deze zorg kan niet altijd direct geleverd worden, omdat het aantal hulpbehoevenden toeneemt maar het aantal zorgmedewerkers niet. Hierdoor blijven ziekenhuisbedden onnodig lang bezet en krijgen patiënten niet altijd de meest passende zorg.

 

Regionale en landelijke samenwerking

De ROAZ-organisaties in de regio hebben onderling nauw contact en helpen elkaar waar ze kunnen. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) speelt hierin een coördinerende rol. Via het Regionaal Coördinatiepunt PatiëntenSpreiding (RCPS) worden waar nodig Covid-patiënten verplaatst van het ene naar het andere ziekenhuis in de regio, of buiten de regio om de druk te spreiden en ervoor te zorgen dat de zorg zoveel mogelijk gelijk toegankelijk blijft.

 

Oproep om de zorg te steunen

We vragen iedereen de verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat in ieders vermogen ligt om de zorg te steunen en te ontlasten. Iedereen kan helpen om het besmettingsrisico op corona, maar ook op griep, zo klein mogelijk te houden. Door de inmiddels bekende basismaatregelen te gebruiken: 1,5 meter afstand, mondneusmaskers, thuiswerken tenzij dat niet mogelijk is, handen wassen, ventileren, contactmomenten beperken. Daarnaast thuis te blijven bij klachten en laten testen bij de GGD, ook als je een negatieve zelftest hebt. En ten derde: haal een vaccinatie, tegen griep als je daarvoor uitgenodigd wordt én tegen corona.