20 mei 2021

Eén centrale plek voor onderzoek naar acute zorg in de regio

Zou het niet fijn zijn als je een onderzoek naar de acute zorg(keten) wilt starten, dat je dan eenvoudig kunt nagaan of er al onderzoek naar dit onderwerp loopt? Of dat je gebruik kunt maken van eerder opgedane kennis van regiopartners? De vraag stellen is hem beantwoorden. Regiopartners vinden deze informatie op het nieuwe online onderzoeksoverzicht, een initiatief van onderzoeksplatform Acute Zorgregio Oost (OPAZO). Edward Tan, hoofd SEH/traumachirurg bij het Radboudumc, is voorzitter en één van de initiatiefnemers van OPAZO.

 

Waarom is het overzicht belangrijk?
“Via het overzicht kun je enerzijds laten zien waar je mee bezig bent, maar je kunt elkaar ook vinden om samen onderzoek te doen. Zo kun je zien welke ketenpartners zich bezighouden met een bepaald onderwerp waar je ook iets over wilt weten of zelf onderzoek naar wilt doen. Het zou jammer zijn als je iets gaan onderzoeken wat elders in de keten al onderzocht wordt. Bovendien kan het een meerwaarde hebben om je onderzoek breder te trekken door samen onderzoek te doen. De acute zorg is natuurlijk ketenzorg bij uitstek. De kennis van de ene sector kan van belang zijn voor een andere sector. Daarom is dit onderzoeksoverzicht de basis van OPAZO.”

 

Wat levert deze samenwerking op?
“Door kennis en inzicht uit onderzoek te delen, kunnen we samen de acute zorg slimmer en beter organiseren, zodat deze beschikbaar en bereikbaar blijft en van goede kwaliteit. En als je elkaar weet te vinden om samen onderzoek te doen, kun je bijvoorbeeld ook samen subsidie aanvragen. Op dat gebied hebben we al een mooi succes geboekt. Zo werd er subsidie ontvangen voor een onderzoek naar de gevolgen van e-bikeongevallen binnen de hele acute zorgketen. Dit was een samenwerking tussen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), het Radboudumc en het Canisius Wilhemina Ziekenhuis.”

 

Wat wil je nog meer bereiken met het onderzoeksplatform?
“Voor nu ligt de focus op het uitbreiden van het platfrom. We zijn klein gestart en willen de komende tijd gefaseerd uitbreiden naar de hele ROAZ-regio. Dat is de opmaat tot het opzetten van ketenbrede onderzoeken in de toekomst. Daarbij denk ik dus ook aan samenwerking bij subsidieaanvragen rondom acute zorg. Ik denk dat er een rol ligt voor OPAZO om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn. En als stip op de horizon zou het mooi zijn om de kennis ook breder te delen, bijvoorbeeld tijdens een groot symposium over acute zorg in onze regio. Daarbij kunnen we al het mooie onderzoek dat we in Acute Zorgregio Oost doen laten zien.”