08 januari 2021

Eerste COVID-vaccinaties verstrekt in Acute Zorgregio Oost

Onder toeziend oog van Bertine Lahuis, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), gingen woensdag 6 januari de eerste COVID-vaccins op transport naar Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Rijnstate en Slingeland . De vaccins worden verstrekt aan zorgmedewerkers die noodzakelijk zijn voor het behoud van de cruciale capaciteit in deze ziekenhuizen en in de ambulancezorg. Het risico van uitval van deze medewerkers wordt hiermee hopelijk kleiner.

 

Ook de vaccinatie voor zorgmedewerkers in de langdurige zorg is van start gegaan. Eveneens met het doel uitval te voorkomen. Er is een hoge opkomst van medewerkers die zich laten vaccineren. De voorbereiding, verspreiding en het verstrekken is in zeer korte tijd verlopen. Complimenten voor iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen zijn zeker op zijn plaats. Ondanks het feit dat de situatie op dit moment nog echt zorgelijk is, biedt de start van de vaccinaties een lichtpunt voor de toekomst. Binnenkort start daarnaast de vaccinatie van de huisartsen, ook vanwege hun cruciale belang in de zorg.