Eerste ziekenhuizen in onze regio technisch gekoppeld aan LPZ

13 december 2021

Ondanks alle (Covid-)drukte wordt er in Acute Zorgregio Oost ook hard gewerkt aan projecten rondom capaciteitsmanagement en zorgcoördinatie. Zo zijn de meeste ziekenhuizen inmiddels aangesloten op het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ, voorheen 2Twenty4) en is het Slingeland Ziekenhuis er als eerste ziekenhuis in geslaagd om de technische koppeling waarbij ook patiëntenaantallen worden gedeeld, werkend te krijgen. Tijd voor een update over dit project.

 

Wat is het LPZ?

Het LPZ is een applicatie die de capaciteit van ziekenhuizen real-time inzichtelijk maakt. Het systeem is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) in het ziekenhuis en haalt hier elke vijf minuten data uit op. Drie belangrijke functionaliteiten van het LPZ zijn:

 

 • Covid: capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen Covidzorg;
 • Spoed: beschikbaarheid en drukte op de spoedeisende hulp (SEH);
 • Kliniek: klinische beschikbare capaciteit acute zorg.

 

Waarom is dit belangrijk?

Door capaciteitskrapte neemt de druk op de acute zorg toe. Om balans te vinden tussen zorgvraag en zorgaanbod wordt daarom gekeken naar hulpmiddelen waardoor we beter en slimmer kunnen samenwerken bij drukte. De Covid-crisis heeft deze ontwikkeling alleen maar benadrukt én de invoering van een landelijk systeem bespoedigd. Het LPZ wordt landelijk uitgerold.

 

Stand van zaken in Acute Zorgregio Oost

Om de ziekenhuizen in onze regio aan te sluiten op het LPZ lopen er drie projecten:

 

 • Technische implementatie LPZ (aansluiting op het EPD).
 • Regionale samenwerkingsafspraken over het gebruik van het LPZ in de spreiding van Covid-zorg. Ziekenhuizen gaan over van een handmatig proces van het doorgeven van de Covid-bezetting naar het LPZ. Het inzicht in de Covid-drukte dat het LPZ op deze manier biedt, ondersteunt het samenwerkingsproces bij verplaatsingen van Covid-patiënten tussen ziekenhuizen, RCPS en LCPS.
 • Regionale samenwerkingsafspraken over het gebruik van LPZ in het regionaal opvangen van drukte op de SEH. Het LPZ kan inzicht bieden in (verwachte) drukte op de SEH. We hebben afgesproken dat we starten met het inzichtelijk maken van SEH-stops.

 

Daarnaast loopt een parallel traject voor het inzichtelijk maken van de capaciteit van de geboortezorg. We onderzoeken hoe het LPZ daarvoor gebruikt kan worden.

 

Tips over de implementatie van Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in onze regio dat de technische koppeling met het LPZ voor Covid- en SEH-capaciteit en bezetting voor elkaar heeft. Patrick Knipscheer, teammanager informatisering en Eric Klein Holkenborg, informatieanalist, vertellen over hun ervaringen en geven tips voor andere ziekenhuizen.

 

 • Schakel hulp in van het Supportteam van het LPZ
  Eric: “Belangrijkste tip die ik kan geven is: worstel niet te lang met de handleidingen, maar schakel de hulp in van het supportteam van het LPZ. Samen heb je sneller een inrichtingsplan. De meeste tijd gaat zitten in het voorbereidingsproces, de uitvoering valt reuze mee. In die voorbereiding gaat het om het helder krijgen wat er moet gebeuren. Denk daarbij aan het vastleggen van definities: wat tellen we bijvoorbeeld als Covid-patiënt? Je hebt heldere definities nodig om het systeem zo in te richten dat je ook meet wat je wilt weten.”
 • Stel een klein team samen met de juiste kennis
  “Andere ziekenhuizen die ook met Hix-software voor hun EPD werken, kunnen hun voordeel doen met alle bugs die wij tegenkwamen in het LPZ-systeem en die nu opgelost zijn. En wij hadden er zelf profijt bij dat we een klein ziekenhuis zijn met een kleine ICT-afdeling. Daardoor is de kennis van  verschillende onderwerpen geconcentreerd bij één of enkele medewerkers, terwijl je in een grotere organisatie misschien meerdere experts erbij moet betrekken. Denk aan iemand met kennis over een firewall, een database of de AVG”, aldus Eric.
 • Betrek de hele keten
  “Onze capaciteitsbeheerders monitoren het systeem nu enkele weken en het ziet er stabiel uit. Het haalt netjes elke 5 minuten de juiste gegevens op.” Patrick vult aan: “De toegevoegde waarde komt eigenlijk pas als alle informatie uit de regio beschikbaar is en we afgesproken hebben hoe we het gaan gebruiken. Én wat in de toekomst ook meerwaarde kan opleveren is als we het breder kunnen trekken dan Covid en SEH-capaciteit. Als je ook electieve patiënten en geboortezorg in het LPZ opneemt, krijg je patiënten sneller op de juiste plek. Dan moet de ambulancezorg ook inzicht krijgen natuurlijk. En wie weet kunnen we de capaciteitsbezetting van de VVT uiteindelijk ook opnemen in het LPZ, zodat ook de uitstroom van patiënten verder verbetert.”

 

Meer informatie over het LPZ