14 juni 2021

Ervaringen van zorgorganisaties in de eerste Covid-golf, een terugblik in vogelvlucht

Elke crisis is anders. Dat hebben we wereldwijd en ook in Acute Zorgregio Oost ervaren tijdens de Covid-19-crisis. Op dit scenario waren we niet voorbereid. Toch zijn er in hoog tempo oplossingen tot stand gekomen. Na de eerste golf ontstond de behoefte om terug te blikken. Om te evalueren hoe organisaties geacteerd hebben tijdens de crisis en om te leren voor eventuele soortgelijke crisissituaties. AZO verzamelde de geleerde lessen van ketenpartners in Acute Zorgregio Oost. Hoewel de lessen per sector en per organisatie verschillen zien we ook veel overeenkomsten. Een samenvatting hiervan vind je in de terugblik in vogelvlucht.

 

Terugblik in vogelvlucht

 

 

Geleerde lessen als input voor vernieuwde crisisplannen

 

De terugblik in vogelvlucht geeft een globale indruk van thema’s en onderwerpen waar aandacht voor nodig is. Zaken die goed gingen willen we behouden en processen die beter kunnen willen we verbeteren. De crisis leverde nieuwe inzichten en leerpunten op over de wijze waarop voorbereid is op rampen en crises, het functioneren van crisisorganisaties en crisisplannen. Vanuit onze regionale coördinatierol crisisbeheersing en OTO bespreken we zowel per sector als met individuele ketenpartners hoe deze lessen opgenomen kunnen worden in de planvorming of gebruikt kunnen worden in oefeningen.

 

Alternatieve invulling door crisisfunctionarissen


Door de druk van Covid op de zorg en de geldende Covid-maatregelen was er in 2020 geen ruimte voor geplande opleidingen, trainingen, en oefeningen in het kader van voorbereiding op rampen en crises. Het budget dat hiervoor was begroot is alternatief besteed, onder andere aan de evaluatie van de eerste Covid-golf. Ambulancezorg Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid kozen voor een andere invulling. Zij richten een leren-op-afstand-studio in waarmee medewerkers ondanks de maatregelen toch bijscholingen kunnen volgen. Vanuit die studio kan lesmateriaal ontsloten worden zoals webinars, bijscholingen of instructiefilms. De studio is beschikbaar voor alle ketenpartners in onze regio.