Spelenderwijs voorbereiden op een cyberaanval in een mobiele escape room

14 juli 2023

Door cybercriminaliteit kunnen we in de zorgsector te maken krijgen met ICT-uitval. Ook in de acute zorg kunnen de gevolgen daarvan desastreus zijn. Daarom is het belangrijk dat zorgorganisaties zich goed voorbereiden op hoe ze ICT-uitval kunnen voorkomen én hoe ze ermee om kunnen gaan als zich toch zo’n situatie voordoet. Binnenkort kan dat in Acute Zorgregio Oost in een mobiele escape room!

 

In de escape room kunnen deelnemers spelenderwijs kennismaken met de bedreigingen van cybercriminaliteit. Na een korte uitleg van een spelleider starten deelnemers met een casus waarbij ze onder tijdsdruk een aantal puzzels op moeten lossen. De puzzels gaan bijvoorbeeld over samenwerking in een groep of over vragen en dilemma’s die spelen bij ICT-uitval in de zorg. Daarmee wordt bewustwording gecreëerd, zodat deelnemers uiteindelijk beter voorbereid zijn. Deelname aan de escape room kan als opmaat dienen voor een grote calamiteitenoefening of een aanvulling zijn op een calamiteitentraining.

 

Meer informatie  
Maurice Peters, adviseur crisisbeheersing en OTO