23 september 2021

Evaluatie samenwerking tijdens de Covid-crisis: we geven elkaar een dikke 8!

In verschillende ROAZ-gremia hebben zorgpartners in het ROAZ van Acute Zorgregio Oost teruggeblikt op de samenwerking tijdens de Covid-crisis. Hieruit blijkt dat we met een tevreden gevoel terugkijken op de samenwerking in de regio in deze periode. Zowel de netwerksamenwerking en structuur als de inhoudelijke samenwerking scoren meer dan een 8. Natuurlijk waren er ook suggesties voor verbetering. Deze bevindingen nemen we mee in de actualisatie van het Regioplan Acute Zorg. In dit plan zijn afspraken vastgelegd om bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg, ook in tijden van extreme drukte, te borgen.

 

Bekijk een overzicht van wat we samen goed deden, wat beter kon en wat we behouden uit deze leerzame periode.