20 november 2020

Geleerde lessen en aanbevelingen over palliatieve zorg en COVID-19

Tijdens de COVID-19-pandemie werden we geconfronteerd met een nieuw ziektebeeld waarvan het verloop onbekend was. We zagen een groep patiënten die vrij plotseling heel ziek werd, maar waarvoor slechts beperkte behandelmogelijkheden voorhanden waren. Opname (op de IC) in het ziekenhuis of beademing bleken niet altijd de juiste zorg op de juiste plaats voor hen. Ook was het vaak onvoorspelbaar wie van deze patiënten bleef leven en wie overleed. Dit maakte het belang van palliatieve zorg tijdens deze pandemie duidelijk.

 

Een groep deskundigen uit de regio heeft tijdens een bijeenkomst ‘Palliatieve zorg in relatie tot COVID-19’ geleerde lessen verzameld uit deze moeilijke periode en op basis hiervan aanbevelingen geformuleerd. Zo hebben we bijvoorbeeld gesproken over Advance Care Planning (ACP) bij COVID-patiënten. En over hoe belangrijk het is om iemands wensen tijdig en uniform vast te leggen volgens de ACP-Leidraad. Ook hebben we het gehad over hoe we de zorg in een laatste levensfase persoonlijk kunnen maken. En over dat de beste zorg voor een patiënt soms niet in het ziekenhuis of verpleeghuis plaatsvindt, maar in de thuissituatie. Welke mogelijkheden kunnen er dan benut worden om de best mogelijke zorg te verlenen? Nieuwsgierig naar alle geleerde lessen?