14 oktober 2019

Nieuwsflits infectieziekten

Het laatste nieuws en advies over infectieziekten. Speciaal voor u en uw collega’s samengesteld door Hans Beks (arts Infectieziektebestrijding GGD Gelderland Midden), GGD Gelderland-Zuid en AZO.

 

Influenza

Het valt op dat er (ten onrechte) veel onrust in de media is over de griep in Australië. Hoewel de griep daar vroeg begon, geeft The Department of Health aan dat het verder een normaal verlopend seizoen is. Het verloop in Australië zegt bovendien niets over het griepseizoen in Europa, noch over de verwachte effectiviteit van het te gebruiken vaccin. Voor het eerst zal dit jaar een vaccin met 4 virusstammen gebruikt worden in het Nationaal Programma Grieppreventie.

 

Mazelen

Mazelen kent een stevige toename en heeft een grote ziektelast voor zowel kinderen als volwassenen. Niet iedereen is voldoende beschermd in Nederland. Daarom adviseren we dat u voor uw collega’s nagaat of ze voldoende zijn ingeënt. Neem actie waar nodig. De richtlijnen leest u hier.

 

Kinkhoest

Kinkhoest blijft een gevaarlijke infectieziekte voor onbeschermde pasgeboren. Kleine lokale uitbraken komen regelmatig voor.
Verloskundigen wijzen zwangere vrouwen al op de mogelijkheid van vaccinatie tijdens de zwangerschap. De invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie staat gepland voor december 2019. Dit geldt voor vrouwen vanaf 22 weken zwanger, en wordt uitgevoerd door de JGZ. Het vaccin is Boostrix (difterie-kinkhoest-tetanus – DKT). Veel zwangere vrouwen laten zich overigens nu al op eigen kosten vaccineren. De staatssecretaris beslist binnenkort of verder uitstel nodig is. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende vaccins en de haalbaarheid van een medisch dossier hiervoor bij de JGZ.

 

MERS-CoV

Ook het Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus vormt weinig tot geen dreiging. Vooralsnog zijn er geen import-gevallen bekend, maar wees alert op Hadj-bezoekers die in Mekka zijn geweest. Vraag in de anamnese goed naar epidemiologische criteria. Met name of ze ziekenhuizen hebben bezocht, en of ze in aanraking zijn geweest met (rauwe producten van) een dromedaris. Groep A meldingsplicht (reeds bij vermoeden direct melden). Hierover heeft de GGD eerder bericht.

 

Rabiës

Rabiës is heel veel voorkomend. Het vaccinatieprotocol is gewijzigd voor zowel pre- als post expositie. Vanaf nu betekent dat dat er 4 in plaats van 5 vaccinaties ná blootstelling nodig zijn en dat de hoeveelheden MARIG (rabies antistoffen) zijn aangepast. Voor prik-bijt-spat-incidenten: Als er blootstelling plaatsvindt tijdens het werk dan is het een zaak voor de bedrijfsarts. Wanneer het incident niet aan werk gerelateerd is, dan is het een zaak voor de huisarts die voor advies kan overleggen met de GGD.

 

Ebola

Hoewel het bedreigend klinkt, zijn de risico’s voor Nederland op dit moment erg klein. Er zijn weinig tot geen reizen van en naar dit gebied. Groep A meldingsplicht (reeds bij vermoeden direct melden). De GGD heeft hierover ook al eerder bericht.

 

Tot slot

Het GGD Meldpunt Infectieziektebestrijding Gelderland-Midden is 24 uur per dag bereikbaar voor zorgverleners voor meldingen en vragen over infectieziekten.
Binnen kantoortijden: 088 – 355 54 93. Buiten kantoortijden (bij spoed): regionale arts infectieziektebestrijding 026 – 443 44 45.

 

Het GGD Meldpunt Infectieziektebestrijding Gelderland-Zuid is 24 uur per dag bereikbaar voor zorgverleners voor meldingen en vragen over infectieziekten.
Binnen kantoortijden: 088 – 144 71 26. Buiten kantoortijden (bij spoed): regionale arts infectieziektebestrijding 024 – 379 48 04.

 

Dank voor uw aandacht en medewerking! Heeft u vragen of opmerkingen? Of misschien een idee dat ons verder helpt om ons netwerk nog beter te maken? Neem dan contact met ons op via de mail of bel naar (024) 361 07 22.

 

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de acute zorg? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar Enna van der Sluis