Hoe herken je complexe voet- en enkelletsels en wat is de juiste behandeling?

09 december 2022

Tijdens de traumanight van woensdag 30 november namen drie gepassioneerde artsen zo’n vijftig deelnemers mee in de wereld van complexe voet- en enkelletsels.

 

Omvang van het aantal complexe voet- en enkelletsels

Sjoerd van der Meer, traumachirurg, voorzitter en gastheer van de avond in het Slingeland Ziekenhuis schetste de beperkte omvang van complexe voet- en enkelletsels. Dit illustreerde hij met regionale data uit de Landelijke Traumaregistratie. Zo’n 245 complexe voet- en enkelletsels in de afgelopen vijf jaar, waarvoor de patiënt binnen 48 uur na het ongeval werd opgenomen in het ziekenhuis. Een goede behandeling van dit letsel is zeer belangrijk voor de uitkomsten. Hij hoopt dan ook dat deze bijeenkomst aanleiding geeft om in de regio afspraken te maken over regionale behandeling van dergelijk letsel om de benodigde expertise te borgen. In het traumanetwerk was er ook zeker draagvlak bij de traumachirurgen van andere ziekenhuizen om de samenwerking rond minder voorkomende letsels met elkaar te verkennen.

 

Anatomie van de voet en enkel en behandelkeuze

In een dialoog met de zaal besprak Micha Holla, orthopeed in het Radboudumc, de anatomie van de voet en enkel. Kennis over de verschillende botten en de ligging ten opzicht van elkaar is nodig om letsels te herkennen. Daarbij adviseert Holla de anamnese altijd vanaf de knie tot de voet te doen om geen letsel te missen. Hij liet verschillende röntgenfoto’s van fracturen zien om te illustreren waar je op moet letten. Hoopvol is hij over de nieuwe 3D-technieken om letsel nog beter te herkennen, nu en in de toekomst. Vervolgens ging hij in op de afwegingen die een rol spelen bij wel of geen operatieve ingreep. Met zijn zogeheten X (letsel), Y (patiënt), Z (omstandigheden)-model belichtte hij welke factoren allemaal meespelen. En hoe belangrijk het is om je daar als arts bewust van te zijn.

 

Behandelmogelijkheden door de jaren

Tim Schepers, traumachirurg in het Amsterdam UMC, dook met de zaal de geschiedenis in. De verschillende behandelmogelijkheden, van verleden tot nu en in de toekomst, passeerden de revue. Hij ging terug naar voetamputaties in de tijd van Napoleon. Tegenwoordig kun je zo’n drie type behandelingen onderscheiden. Hij besprak de voordelen van de verschillende behandelingen, maar ook de nadelen in de kans op complicaties. En hoe deze te voorkomen. Met casuïstiek illustreerde hij hoe de keuze voor een behandeling telkens een afweging op maat vraagt. Teruggrijpend op de introductie van Sjoerd van der Meer nodigde hij ook iedereen in de zaal uit om laagdrempelig afstemming te zoeken. Zo kun je gezamenlijk het besluit voor de behandelmethode kiezen, of zelfs samen opereren.

 

Afscheid Sjoerd van der Meer

Deze bijeenkomst was ook een mooi moment om als regio afscheid te nemen van Sjoerd van der Meer, die per april 2023 met pensioen gaat. De voorzitter van het traumanetwerk, Michael Edwards, hoogleraar en traumachirurg in het Radboudumc, bedankte Sjoerd voor zijn gastvrijheid, zijn drive om samen te werken en om kennis te delen binnen het traumanetwerk van Acute Zorgregio Oost.

 

Wij bedanken de sprekers en deelnemers voor hun bijdrage.