25 februari 2021

Informatie delen tijdens rampen en crisis

Binnen Acute Zorgregio Oost is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de implementatie van netcentrisch werken tijdens rampen en crises. Uitgangspunt hierbij is dat alle zorgpartners op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken. Deze werkwijze wordt ook wel netcentrisch werken of informatiegestuurde besluitvorming genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Landelijk Crisismanagement Systeem – Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ). Alle veiligheidsregio’s in Nederland werkten al op deze manier. En na een geslaagde go-live oefening op 17 december met de GHOR‘s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid, huisartsenposten, GGD’s, ambulancediensten en ziekenhuizen is dit nu ook ingevoerd binnen Acute Zorgregio Oost.

 

Belang van informatie om besluiten te kunnen nemen 

In evaluaties van rampen en crises worden vaak verbeterpunten benoemd die te maken hebben met de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen. Als de informatie-uitwisseling niet optimaal is, lopen besluitvormers het risico dat hun actuele beeld van de rampsituatie of crisis niet klopt of onvoldoende gevalideerd is. Of de effecten van de bestrijding van de ramp of crisis zijn niet duidelijk. Dit maakt adequate besluitvorming lastig. Goede informatie-uitwisseling tussen de GHOR’s en zorgpartners kan hierbij helpen.

 

Aanpak netcentrisch werken

Zorgpartners hebben samen met de GHOR-regio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid heldere afspraken gemaakt over het delen van informatie. Het LCMS-GZ is daarbij een ondersteunend systeem waarin alle zorgpartners hun eigen beeld van een incident gestructureerd vastleggen. Door deze informatie uit te wisselen ontstaat een overkoepelend situatiebeeld. Een soort managementsamenvatting waarmee alle besluitvormers in het netwerk tijdens een ramp of crisis altijd over een actueel en consistent situatiebeeld beschikken en weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

 

Van start  

Sinds 17 december 2020 wordt bij flitsrampen gewerkt conform de gemaakte afspraken van netcentrisch werken. Door te blijven oefenen zullen de betrokkenen steeds beter bedreven raken in het informatiegestuurd werken met behulp van het LCMS-GZ.

 

Complimenten

Er is hard gewerkt door alle betrokken zorginstellingen om tot deze afspraken te komen. Dat is zeker een compliment waard. Natuurlijk is het voor alle functionarissen nog wennen om op de nieuwe manier te werken. Laten we elkaar daar vooral in helpen!

 

Meer weten over informatiegestuurd werken?

  • Regio Gelderland-Zuid: Linda Zegwaard zegwaard@vrgz.nl / 06 – 52373210
  • Regio Gelderland-Midden: Alain Kool kool@vggm.nl / 088 – 35 55 170