Integraal Zorgakkoord: ‘Samenwerken aan gezonde zorg’

20 december 2022

Om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgesteld door en voor betrokken partijen in de zorg. Hierin zijn afspraken opgenomen tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Het IZA is onder meer ondertekend door overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

 

Regionale samenwerking in de acute zorg

Eén van de uitgangspunten van het IZA is regionale samenwerking, ook in de acute zorg. Zo staat in het IZA dat iedere ROAZ-regio in december 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben over de aanpak van de acute zorg in de regio. Binnen het ROAZ Acute Zorgregio Oost zetten we stappen om tot een ROAZ-plan te komen. We vinden het belangrijk om daarvoor informatie te gebruiken van de subregio’s binnen ons ROAZ: Nijmegen, Arnhem, Ede, West-Achterhoek en Rivierenland.

 

Tweede kwartaal 2023: ROAZ-beeld

Het ROAZ-beeld is de basis voor het ROAZ-plan. Het ROAZ-beeld geeft inzicht in het regionale zorggebruik en -aanbod op het gebied van acute zorg en bevat informatie over de regionale samenwerking en de belangrijkste knelpunten als het gaat om zorggebruik- en aanbod. Het ministerie van VWS biedt landelijke data aan voor het opstellen van het ROAZ-beeld. Het ROAZ-beeld moet aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 gereed zijn.

 

Bekijk hier de afbeelding in het groot.

 

Eind 2023: ROAZ-plan

Op basis van het ROAZ-beeld wordt het ROAZ-plan gemaakt. In het ROAZ bepalen we wat de vijf belangrijkste knelpunten zijn om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg te borgen. Dit zijn onze ROAZ-opgaven. Vervolgens maken we ROAZ-afspraken over welke partijen met deze opgaven aan de slag gaan. Voor het eind van 2023 moet het ROAZ-plan gereed zijn.

 

Projectgroep

Om tot een ROAZ-beeld en ROAZ-plan te komen is er een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de subregio’s. Waar mogelijk gebruiken zij de bestaande overlegstructuren voor de uitwerking van het ROAZ-beeld en ROAZ-plan. Overige betrokkenen worden geraadpleegd als klankbord.