Inzicht in de acute zorgvraag in Acute Zorgregio Oost

31 oktober 2022

Om inzicht te krijgen in de acute zorgvraag in het ROAZ Acute Zorgregio Oost voert AZO jaarlijks een trendonderzoek uit. In dit onderzoek worden gegevens verwerkt van vijf huisartsenposten, zeven spoedeisende hulpen en drie regionale ambulancevoorzieningen over een periode van vier jaar.

 

 

Trendonderzoek als onderdeel van een ROAZ-beeld

De informatie uit het trendonderzoek sluit aan bij de opdracht aan het ROAZ uit het Integraal Zorgakkoord. Hierin wordt de taak gesteld om een ROAZ-plan te maken op basis van onder andere een ROAZ-beeld. Hoewel VWS de criteria voor het ROAZ-plan en het ROAZ-beeld nog moet vaststellen, kan het ‘Overzicht in acute zorgvraag’ onderdeel zijn van zo’n ROAZ-beeld.

 

Verdiepend onderzoek

Naast de data uit het trendonderzoek beschikt AZO over data uit de Monitor Acute Zorgketen. Samen vormen deze een databestand met een groot potentieel voor verdiepend onderzoek. Heb je concrete vragen die we mogelijk met deze data kunnen onderzoeken? Neem dan gerust contact op met Annicky Reijers: annicky.reijers@azo.nl.