Inzicht in de capaciteit met het geboortezorgdashboard in LPZ

29 september 2022

De capaciteit in de geboortezorg knelt. Daarom is het belangrijk om in de keten goed samen te werken bij drukte. Het geboortezorgdashboard in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) kan hierbij helpen. In dit dashboard kunnen eerstelijns verloskundigen zien in welk ziekenhuis verloskamers beschikbaar zijn. In juni 2022 is een pilot gestart om ervaring op te doen met het geboortezorgdashboard in onze regio. Sjoukje Maas (afdelingsmanager Verloskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei) en Janneke de Vrij (eerstelijns verloskundige namens MAIA, verloskundigen vereniging Gelderse Vallei) zijn hierbij betrokken en delen hun ervaringen.


Wat houdt het geboortezorg dashboard van het LPZ in?

Sjoukje: “Dit dashboard laat zien hoeveel klinische en poliklinische verloskundige bedden er beschikbaar zijn in de ziekenhuizen in de ROAZ-regio. Zo maakt het LPZ inzichtelijk waar je als verloskundige terecht kunt. Het dashboard geeft informatie over:

 

  • Capaciteit: er is een weergave van het aantal vrije bedden in kleuren. Groen betekent dat er twee of meer bedden beschikbaar zijn voor nieuwe patiënten, oranje: er is nog één bed vrij en bij rood is er geen bed meer vrij om nieuwe patiënten te kunnen ontvangen. Wel hebben we de afspraak dat eerstelijns verloskundigen, ongeacht de ‘kleur’ ín het dashboard altijd contact mogen opnemen, want ‘geen plek’ kan ook betekenen dat een bed binnen afzienbare tijd weer vrij komt.
  • Presentatiestop: en we hebben een volmeldingsknop. Die gebruiken we als je op dat moment naast alle zorg die geboden wordt écht geen patiënt meer kunt ontvangen. Dat kan doordat alle bedden bezet zijn, of omdat de verpleegkundige capaciteit ontoereikend is. Bijvoorbeeld als er vier vrouwen tegelijk bevallen. Bij een presentatiestop is de afspraak dat de eerstelijns verloskundige uitwijkt naar een ander ziekenhuis. Een uitzondering hierop is levensbedreigende zorg. Daarvoor kan de eerstelijnsverloskundige altijd bellen.”

 

Hoe zijn jullie eerste ervaringen in de praktijk?

Janneke: “Als verloskundige heb je met één ziekenhuis een samenwerkingscontract. Dat is het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voor mij is dat Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik bel hen het eerst, ook als er geen bed vrij lijkt te zijn. In sommige situaties kun je namelijk wel even wachten voordat je naar het ziekenhuis gaat. Dan is het fijn om te weten dat ik over een uur wel kan komen. Ik heb ook situaties meegemaakt waarin ik een andere plek moest zoeken. Soms bel ik direct naar Ziekenhuis Rivierenland in Tiel als ik in het LPZ zie dat het vol is in Ede. Dat scheelt een telefoontje. Maar ik heb ook wel eens ziekenhuizen gebeld die bedden vrij leken te hebben en waar toch geen plek bleek te zijn. Of ik kon niet terecht op een beschikbare poliklinische verloskamer, omdat het ziekenhuis geen klinische verloskamer beschikbaar had voor als er toch een medische indicatie zou ontstaan. Ik had gehoopt dat er door het LPZ minder discussie zou zijn over of je wel of niet terecht kunt, want dat is frustrerend voor ons als eerstelijns verloskundigen. Het is goed om in deze pilot met elkaar te bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je echt uit kunt gaan van de capaciteit in het LPZ.”

 

Sjoukje: “Onze medewerkers vinden het fijn dat Janneke op zo’n druk moment direct een ander ziekenhuis belt. Het LPZ is geen oplossing voor het capaciteitsprobleem. Het geeft wel meer inzicht dan de appgroep die in het verleden gebruikt werd. In het dashboard is namelijk de beschikbare capaciteit in de hele ROAZ-regio te zien waardoor je als eerstelijns verloskundige ook zicht hebt op de capaciteit in de andere ziekenhuizen.”

 

Wat levert het LPZ op?

Sjoukje: “Het LPZ geeft mij onder andere inzicht in capaciteitsproblemen. Zo zie ik dat volmeldingen vaak in het weekend voorkomen. Kennelijk is op die dagen de capaciteit of de instroom van patiënten anders. Hier ga ik me in verdiepen zodat ik kan kijken naar een oplossing voor dit probleem. Ook maakt het de verschillen in de regio zichtbaar, waardoor we beter met elkaar af kunnen stemmen welke zorg we kunnen bieden en waar we van elkaar kunnen leren. In de werkgroep rondom de pilot bespreken we de knelpunten in de geboortezorgketen en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.”

 

Janneke: “In de huidige vorm levert het systeem nog niet op wat ik ervan gehoopt had. Het zou mij helpen als ik ook inzicht had in de geboortezorgcapaciteit in omliggende ROAZ-regio’s. Voor mij is een ziekenhuis in de regio Utrecht dichterbij dan Doetinchem of Zutphen. Maar in het LPZ worden de gegevens van andere ROAZ-regio’s (nog) niet gedeeld. Dus als dat toegevoegd kan worden, helpt mij dat heel erg.”

 

Hoe kan de samenwerking nog verbeterd worden?

Janneke: “Voor mij is het belangrijk dat er ook inzicht komt in wat er gebeurt met patiënten op het moment dat de volmeldingsknop gebruikt wordt. Hoeveel telefoontjes moet je plegen voordat je ergens terecht kunt, heeft het gevolgen voor de kwaliteit van zorg, wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we in de keten samenwerken om voor die gevallen sneller de juiste zorg te verlenen?”

 

Sjoukje: “Dat is inderdaad een volgende stap. Stel dat er volgens het LPZ nergens capaciteit is, welke beslissing neem je dan? Daar moeten we het als regio samen over hebben. Daarnaast zie ik ook nog andere verbetermogelijkheden. De capaciteitsgegevens in het LPZ worden automatisch geactualiseerd vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem. Dan is het belangrijk dat dit systeem ook bij drukte goed gevuld wordt, anders is het overzicht in het LPZ niet betrouwbaar. Daarbij kunnen we nog vooruitgang boeken met de registratie van korte consulten die de verloskamers ook bezet kunnen houden. En zoals eerder vermeld kunnen we op basis van dit dashboard en de verzamelde gegevens sturen op regionale oplossingen.”

 

Janneke vult aan: “Het is belangrijk om goed te blijven communiceren, juist als iedereen druk is. Ik ervaar dat er begrip is voor de wederzijdse situaties. Nu moeten we kijken hoe we samen nog verder komen.”

 

Meer informatie over het Landelijk Platform Zorgcoördinatie

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) is een dashboard waarin zorgverleners de capaciteit van ziekenhuizen in kunnen zien. Zo helpt het LPZ bij het efficiënt gebruik van de capaciteit van de acute zorg in de regio. De belangrijkste functionaliteiten van het LPZ zijn:

 

  • Covid: capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen Covidzorg;
  • Spoed: beschikbaarheid en drukte op de spoedeisende hulp (SEH);
  • Kliniek: klinische beschikbare capaciteit acute zorg, waaronder beschikbaarheid van bedden
    voor de IC en geboortezorg.

 

Stand van zaken geboortezorg dashboard

In Acute Zorgregio Oost delen Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei,  Ziekenhuis Rivierenland, Radboudumc en CWZ hun capaciteitsinformatie (beschikbare bedden voor verloskundige zorg) in het geboortezorgdashboard. Maasziekenhuis Pantein volgt binnenkort. Eerstelijns verloskundigen en genoemde ziekenhuizen kunnen dit inzien.