28 augustus 2020

Ketenbreed meldpunt voor mensen met verward gedrag

Het Ketenbreed meldpunt voor mensen met verward gedrag van de regio Gelderland-Midden bestaat bijna twee jaar. Hier komen meldingen binnen vanuit de huisartsenpost, andere organisaties uit de keten van acute zorg en de politie. We spraken met zorgmanager Anoeska van Gorkum die betrokken was bij het opzetten van het meldpunt en Christ Leijten die er als triagist werkzaam is over hoe het er gaat. Ook vroegen we Ilse Kunst naar de situatie in Gelderland-Zuid. Zij is daar projectleider Sluitende Aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid bij de GGD.

 

Waarom is het meldpunt ook alweer opgericht?

Anoeska: “Er bestaan verschillende kanalen waar meldingen over mensen met verward gedrag binnenkomen. Maar vooral na kantoortijd zijn de meeste organisaties niet meer bereikbaar en dan was het soms zoeken waar iemand met een melding naartoe kon. Bij een acute situatie bel je de crisisdienst, maar wat doe je in een situatie die minder acuut is, maar waar wel adequate hulp of advies nodig is? Na overleg met alle ketenpartners hebben we toen besloten een werkplek in te richten op de meldkamer waar een GGZ-professional plaatsneemt. Deze GGZ-professional kan acute vragen over mensen met verward gedrag beantwoorden, kan adviseren en eventueel personen doorleiden naar de juiste zorg binnen de keten.”

 

Hoe werkt het meldpunt in de praktijk?

Christ: “Als je met het meldpunt belt, ben ik één van de triagisten die je aan de lijn kunt krijgen. Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ben -samen met mijn collega’s- 7 dagen per week bereikbaar van 15.00 tot 23.00 uur. Ik zit dan op het politiebureau op de Beekstraat in Arnhem, tussen triagisten van de brandweer, ambulance, politie en de calamiteitencoördinatoren. Dat is heel handig want soms willen zij met je overleggen over een bepaalde situatie. Het aantal en het type meldingen dat ik binnen krijg is erg wisselend. Ik word het meest gebeld door de huisartsenpost (HAP), maar ons nummer is bekend in de hele (acute) zorgketen en bij politie en gemeenten. Soms gaat het om een cliënt die bekend is bij Pro Persona. Dan is het fijn dat ik direct inzage heb in iemands dossier en bel ik in sommige situaties zelf met de cliënt in kwestie. Het komt voor dat ik een melding met één telefoontje kan afhandelen, maar in andere gevallen moet ik de crisisdienst inschakelen.”

 

Welke voordelen ervaren jullie?

“Medewerkers van de huisartsenpost kunnen via het meldpunt sneller mensen doorzetten. Je kunt je voorstellen dat de triage bij mensen met verward gedrag langer duurt dan bij mensen met (alleen) lichamelijk letsel. De beller krijgt zo sneller de juiste zorg en andere bellers naar de HAP hoeven minder lang te wachten tot ze te woord worden gestaan. Daarnaast staat de telefoon van de crisisdienst tijdens onze werkuren doorgeschakeld naar ons nummer. Daarmee vangen we allerlei vragen af en kan de crisisdienstmedewerker ongestoord verder werken.”

“Ook de politie is blij met het aanspreekpunt op de meldkamer”, vervolgt Anoeska. “Door de samenwerking is er meer begrip gekomen voor elkaars werk en dat is altijd goed voor de onderlinge verstandhouding. Andersom maken wij ook gebruik van de expertise van de politie op de meldkamer.”

 

Zijn er ook nog aandachtspunten?

Anoeska: “Het meldpunt is in samenspraak met veel verschillende partijen breed opgezet. We zijn er niet alleen voor acute ggz en psychiatrie, maar voor verwardheid in brede zin. Dus ook voor mensen die dakloos zijn, mensen met verslavingsproblematiek of ouderen met cognitieve problemen. Het succes van ons meldpunt staat of valt dan ook met de betrokkenheid van alle partijen. Sinds 1 januari 2020 is het meldpunt organisatorisch ondergebracht bij Pro Persona, maar het dient natuurlijk een gezamenlijk belang in de regio. Het is belangrijk dat dan ook alle betrokken partijen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid blijven dragen.”

 

Hoe is de situatie in Gelderland-Zuid?

Ook in Gelderland-Zuid wordt gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Ilse Kunst: “Sinds 2019 bestaat hier al een ‘meldpunt niet-acuut’ waar naast alle instanties ook burgers terecht kunnen met vragen en meldingen over mensen met verward gedrag. Dus er ligt al een goede infrastructuur voor het afhandelen van niet-acute meldingen. De acute vragen komen nu met name bij de crisisdienst binnen. We gaan na hoe we deze meldpunten naadloos op elkaar aan kunnen laten sluiten. Zodat het in de praktijk niet uitmaakt waar je naartoe belt, je vraag wordt gewoon getrieerd en je krijgt de juiste hulp. Of dat nu een doorschakeling is naar de crisisdienst of een andere oplossing. Hoe we dat organisatorisch gaan inrichten staat nog niet vast. We zullen daarbij zeker met onze collega’s van Gelderland-Midden overleggen om te kijken of we van elkaars ervaringen kunnen leren.”