20 mei 2021

Ketenpartners denken mee over onderzoeksthema’s voor de acute zorgketen

Op 22 april hebben medewerkers van huisartsenpost-, ambulance- en spoedeisende hulp tijdens een digitale brainstormsessie actuele onderzoeksthema’s voor de regio verzameld. Anneke Bloemhoff en Annicky Reijers, onderzoekers bij AZO, waren initiatiefnemers voor deze sessie.

 

Waarom een brainstormsessie?

Anneke: “In een brainstormsessie stap je even uit je dagelijkse werk en krijg je de mogelijkheid om samen, met focus, na te denken over een specifiek onderwerp. De brainstormsessie begon met interviews over de rol van onderzoek binnen het ROAZ en enkele resultaten van eerder onderzoek, zoals het Trendonderzoek en de Monitor Acute Zorgketen. Daarna was het de beurt aan de deelnemers. Via een digitaal brainstormbord konden zij ideeën over actuele onderzoeksvragen inbrengen met digitale post-its en stickers. Zo gaven de deelnemers op afstand, maar toch samen, belangrijke input voor de doorontwikkeling van de Monitor Acute Zorgketen.”

 

Wat is ook alweer de Monitor Acute Zorgketen?

De Monitor is een jaarlijkse verzameling van patiëntgegevens van de maand april bij alle zorgorganisaties in de regio; van huisartsenpost, crisisdienst GGZ, ambulancezorg en mobiel medisch team tot spoedeisende hulp en eerste harthulp. Het gaat daarbij om kenmerken van de patiënt, van het acute gezondheidsprobleem en van de geleverde acute zorg. Door de gegevens slim te koppelen kunnen we patiënten door de acute keten heen volgen. Doel is om de acute zorgvraag in de regio in kaart te brengen en om patiëntenstromen door de acute zorgketen inzichtelijk te maken. Eerder hebben we gegevens verzameld over de jaren 2015-2016 en 2017-2018. Dit keer gaat het om de gegevens van 2019-2020-2021.

 

Niet méér data, maar meer met bestáánde data doen

“We gebruiken bestaande gegevens van de organisaties om samen met ketenpartners in de regio onderzoek te doen en actuele vragen te beantwoorden,” vertelt Annicky. “Met deze kennis ondersteunen we het ROAZ bij het beleid om de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg in de regio te verbeteren. En door hergebruik van zorggegevens kunnen we ook voor individuele organisaties en sectoren in de regio benchmark informatie genereren. Op deze manier leidt hergebruik van gegevens tot nieuwe kennis en het leren van data.”

 

Volgende stap

Anneke: “Door de coronapandemie is de dataverzameling van de nieuwe Monitor verschoven naar het najaar van 2021. We benutten de extra tijd voor de doorontwikkeling van de Monitor. De brainstormsessie heeft hiervoor input opgeleverd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra deelnemende acute zorgorganisaties of het aanleveren van andere gegevens, om actuele vraagstukken in de acute ketenzorg te kunnen beantwoorden. De komende maanden gaan we hierover afspraken maken met de ketenpartners. En komende periode gebruiken we om de opgehaalde onderzoeksvragen samen met ketenpartners verder uit te werken tot een onderzoeksplan voor de komende twee jaar.”

Annicky: “Input hiervoor is altijd welkom. Heb je onderzoeksvragen vanuit de praktijk over de acute zorgketen of patiëntenstromen in de regio? We horen het graag!”

 

Meer weten?

Neem contact op met: