Kijk terug: webinars over optimalisatie zorg in tijden van Covid

14 oktober 2022

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom heeft het expertteam ‘Covid-zorg in ziekenhuizen’ in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan. De experts van dit team hebben gekeken naar wat nodig is om de reguliere en Covid-ziekenhuiszorg in het najaar/de winter van 2022/2023 zoveel mogelijk door te laten gaan bij een nieuwe opleving van Covid. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van Covid’.Voor twee van deze modules zijn in september webinars georganiseerd die je kunt terugkijken.

 

Webinar module 1

Zuurstof/en of monitoring thuis
Met zuurstof en/of monitoring thuis kunnen Covid-patiënten thuis behandeld worden. Patiënten krijgen thuis zuurstof toegediend en worden op afstand gemonitord met behulp van een app en/ of saturatiemeter. Tijdens dit webinar zijn twee inspirerende voorbeelden gepresenteerd.

 

 

Webinar module 3

Regionale coördinatie van (Covid-)zorg en informatie-uitwisseling
Het meer en beter (regionaal) uitwisselen van informatie en capaciteitsgegevens draagt bij aan het efficiënt benutten van regionale capaciteit en het optimaliseren van patiëntenstromen tussen organisaties. Tijdens dit webinar zijn twee voorbeelden gepresenteerd.